Harvard-systeem voor bronverwijzingen en literatuurlijst

 

 

Als je in een werkstuk of andere opdracht gebruik maakt van teksten van een ander, dan moet je aangeven van wie die tekst is. Met andere woorden: je moet verwijzen naar de bron.

 

De bronnenlijst wordt helemaal achter in het document opgenomen. Er wordt alfabetisch gerangschikt op achternaam (zoals in het telefoonboek). In de literatuurlijst staan alle gebruikte verwijzingen. Niet worden opgenomen:

1. Teksten die wel bestudeerd zijn, maar uiteindelijk niet gebruikt zijn in de tekst,

2. Zeer algemene, voor iedereen toegankelijke bronnen, zoals woordenboeken, atlassen, e.d., tenzij deze onderwerp zijn van de studie.

 

Bepaal eerst waar je “geleende” uitspraak vandaan komt. Zoek dan in de lijst hieronder de juiste categorie. Doe dan hetzelfde als in dit voorbeeld.

 

Literatuur (boeken) 

Groot, S. de (1991), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Artikelen uit tijdschriften 

Groot, S. de (1991), “Oekraïne in de klem”, in: Geografie Educatief, jaargang 5, vierde kwartaal, pp.30-34. 

 

Artikelen uit verzamelde werken 

Groot, S. de (1991), “Oekraïne in de klem”, in: De Vries, “Oost-Europa in beweging”, Groningen: Wolters-Noordhoff, pp.30-34. 

 

Krantenartikelen 

Groot, S. de (1991), “Oekraïne in de klem”, in: NRC Handelsblad 14-12-'91.

 

Internet

Groot, S. de (1996), “Oekraïne in de klem”, http://digischool.sdg.ni/ak/aklok.htm 14-12-'96.

 

Ongepubliceerd werk (dissertatie, nota, circulaire, etc.) 

Groot, S. de (1991), “Oekraïne in de klem”, promotie-onderzoek Regionale Geografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht 14-12-'91.

 

Ongeschreven bronnen

- Interviews

Groot, S. de (1991), interview over de knelpunten tussen de EU en Oekraïne, door: Jansen, Eindhoven, 14-12-'91.

- TV/Radio

Groot, S. de (reg.) (1991), radio-productie “Oekraïne in de klem”, Hilversum: KRO, 14-12-‘91.

 

Auteurs

 

Er is sprake van twee auteurs

Groot, S. de & J.P. de Vries (1991), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Er is sprake van meer dan twee auteurs

Groot, S. de et al (1991), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Auteur is onbekend

Anoniem (1991), “Oekraïne in de klem”, in: NRC Handelsblad 14-12-'91.

 

Auteur is onbekend maar persbureau is wel bekend (krantenartikelen)

REUTER (1991), “Oekraïne in de klem”, in: NRC Handelsblad 14-12-'91.

 

Auteur is onbekend maar instantie (publicist, uitgever, etc.) is wel bekend

Atlantische Commissie (1991),'~Oekraïne in de klem”, lesplan voor bovenbouw VWO, Den

Haag: Atlantische Commissie.

 

Redactie of samenstellers zijn bekend

Groot, S. de (red./samst.) (1991), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

Er is behalve een auteur sprake van een vertaler

Ross, C.P., vert.: S. de Groot (1991), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff.

(De oorspronkelijke auteur wordt in de tekst verwezen, dus: (Ross 199 1, p. 8).)

 

Jaartal is onbekend 

Groot, S. de (onbekend), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff

 

Meerdere publicaties van dezelfde auteur in hetzelfde jaar 

Op datum: 

Groot, S. de (1991 a), “Verre vrienden”, in: NRC Handelsblad 10-08-'91. 

Groot, S. de (1991 b), 'De Nieuwe Zijderoute”', in: NRC Handelsblad 2 1 - 10-'91. 

Groot, S. de (1991 c), “Oekraïne in de klem”, in: NRC Handelsblad 14-12-'91. 

Als dat niet kan, dan alfabetisch op titel:

Groot, S. de (1991 a), “De Nieuwe Zijderoute”, Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Groot, S. de (1991 b), “Oekraïne in de klem”, Groningen: Wolters-Noordhoff 

Groot, S. de (1991 c), “Verre vrienden”, Groningen: Wolters-Noordhoff

 

Er is slechts een gedeelte van een boek bestudeerd 

Groot, S. de (1991), “Oekraïne in de klem”, hieruit: hoofdstuk 4, Tariefmuren, Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 51-67.

Gebruik dit systeem alleen voor belangrijke uitspraken, beweringen of passages. Algemene, voor iedereen bekende uitspraken hoeven niet verwezen worden! Voor extra toelichting kun je terecht bij je begeleider.

 

Citaten

Als dat een citaat is, dan zet je het betreffende zinsdeel tussen aanhalingstekens. Schrijf je iets op dat de strekking van een verhaal weergeeft, dan kun je die aanhalingstekens weglaten. In beide gevallen geef je tussen ronde haken aan van wie de uitspraak is, gevolgd door het jaartal van publicatie en tot slot (indien mogelijk) het paginanummer.

 

Voorbeeld van een verwijzing in de tekst naar een bronnenlijst achterin het werkstuk:

Hoewel men in West-Europa de mond vol heeft van 'economische hulp' en 'integratie' met Oost-Europa “... houdt men de tariefmuren hoog opgetrokken en probeert men van de overschotten af te komen.” (De Groot, 1991, p. 8).