Kennis is om te delen, niet om te vergaren.

Deel ook en maak gebruik van de social media-buttons!

 

 

De leerstijl van de begeleider beïnvloedt haar kijk op wat 'leren' is en haar stijl om het leren te begeleiden.

We kunnen twee basisspanningen hierin onderscheiden:

·         een spanning tussen aandacht voor de concrete ervaring van de lerende versus aandacht voor de leerstof;

·         een spanning tussen aandacht voor reflectie op het leerproces versus aandacht voor concrete leerresultaten.

Analoog aan de leerstijlen, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren: helper, leraar, instructeur en coach. Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken.

Een leraar/docent en een instructeur/expert hebben de neiging wat meer afstand te nemen tot de lerende, een coach- of een helper-type daarentegen plaatsen zich in de relatie dichter bij de lerende.

Kolb - begeleiderstijlen.gif?13228410525

 

leerstijlen
begeleidingsstijlen
managementstijlen
supra-dynamiek