Kennis is om te delen, niet om te vergaren.

Deel ook en maak gebruik van de social media-buttons!

 

 

 

 

Vier ‘systemen’ zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van leren, op het waarneembaar gedrag:

·         een bepalende of zelfs eisende omgeving als input;

·         de leerstijl(en) van het lerende individu;

·         de vigerende managementstijl;

·         de optionele begeleidingsstijlen.

Met betrekking tot leren is de omgeving een gegeven: context, de keuze van de leider voor een bepaalde visie en strategie. Alleen wanneer de context verandert, ontstaat een impuls voor verandering. Een kleine correctie: voor een nieuwe context kan je ook kiezen c.q. voor een andere context kan je kiezen.

De andere drie beïnvloedende systemen hebben ieder hun eigen dynamiek maar hebben ook nog eens invloed op elkaar: supra-dynamiek.

dl Dynamisch leermodel.gif?1322836223813

De eigen dynamiek van een systeem alsmede de invloed van de systemen op elkaar, maken leren tot een boeiende ervaring.