Kennis is om te delen, niet om te vergaren.

Deel ook en maak gebruik van de social media-buttons!

 

 

Veranderen en leren zijn conceptueel sterk gekoppeld. Leren is het veranderen van gedrag.

Leren staat niet gelijk aan het vermeerderen van kennis. En opleiden staat niet gelijk het overdragen van kennis. Leren is een verandering van het gedragsrepertoire.

Doel van gedragsverandering is het realiseren van gedrag dat beter beantwoordt aan het doel van degene die leert en de eisen van de specifieke handelingscontext. Anders gezegd: gedrag dat effectiever is. Het vermogen om effectief gedrag te realiseren noemen we bekwaamheid.

Het evalueren van de effectiviteit van een leerproces is dan ook het evalueren van de mate waarin iemands bekwaamheid is toegenomen.

Leren is een wonderlijk proces. Het vindt niet altijd op gestructureerde wijze plaats, het leren en ontwikkelen speelt zich af in een dynamisch veld.

dl Dynamisch leermodel.gif?1322834662310