Kennis is om te delen, niet om te vergaren.

Deel ook en maak gebruik van de social media-buttons!

 

 

Managen betekent dat de medewerkers zo optimaal mogelijk begeleiden om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken tijd en de actuele context en volgens de afgesproken regels. In feite begeleiden managers hun medewerkers door een voortdurende leerproces.

Wanneer je het figuur van de begeleiderstijlen op de houdingen van de managers leg, is het vrij gemakkelijk om parallellen te ontdekken.

Managers dienen de spanningen op te vangen tussen enerzijds de aandacht voor haar medewerkers en voor het team en anderzijds aandacht voor de taak, voor de opdracht. Daarnaast zijn er ook de spanningen tussen enerzijds de noodzaak om regelmatig te reflecteren op de activiteiten en anderzijds het behalen van concrete resultaten.

Zodoende zijn er vier managementstijlen te onderscheiden:

·         counselor;

·         leraar;

·         organisator;

·         coach.

Beschrijving counselor

Wanneer u vooral tijd maakt om te luisteren naar uw medewerkers, hun ervaringen, hun gevoelens, hun ontwikkeling, hoe zij de dingen zien, enzovoort, dan gedraagt u zich als een counselor. U bent begaan

met de mensen en hebt kennis van wat er binnen in mensen omgaat. Communicatieve vaardigheden, een grote luisterbereidheid en veel geduld zijn uw sterke wapens. Uw medewerkers kunnen steeds bij u terecht. U schuift gemakkelijk de dingen aan kant als ze met een vraag bij u komen.

Bijvoorbeeld leraar

Wanneer u uw medewerkers inzicht tracht bij te brengen in bepaalde feiten of samenhangen, wanneer u hen bijvoorbeeld via een schema of een diagram wijst op verbanden tussen bepaalde resultaten en hun gedrag, dan gedraagt u zich op dat ogenblik als een leraar. Een heldere en begrijpbare taal, de kunst om ingewikkelde zaken in een eenvoudig schema te gieten, dit zijn uw sterke wapens. U bent steeds bereid het nog eens uit te leggen. Het is voor u belangrijk dat uw medewerkers inzicht hebben in de processen en in hun taak.

Beschrijving organisator

Wanneer u uw medewerkers duidelijke instructies of bevelen geeft, wanneer u hen klaar en duidelijk toont hoe iets moet gebeuren, enzovoort dan gedraagt u zich op dat ogenblik als een organisator of instructeur. Bij u weet men steeds waaraan en waaraf want u bent zeer duidelijk in uw instructies. Uw kracht ligt in het efficiënt organiseren van het werk en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. U delegeert naar de juiste personen. U ziet ook nauwlettend toe dat de dingen gebeuren zoals u gezegd hebt dat ze moeten gebeuren.

Beschrijving coach

Wanneer u uw medewerkers stimuleert om initiatief te nemen, wanneer u hen tracht te enthousiasmeren voor een bepaalde taak of het behalen van een beter resultaat, wanneer u de groep bijeenbrengt en via allerlei vormen van teambuilding tracht tot een hecht team te vormen, enz. dan gedraagt u zich op dat ogenblik als een coach.

Uw sterke wapens zijn uw gedrevenheid, uw zorg voor het team én voor de resultaten. U gebruikt de groepsgeest om tot betere resultaten te komen. U kijkt makkelijk kleine foutjes door de vingers en u laat flink wat ruimte aan de creativiteit van uw medewerkers.

Kolb - managerstijlen.gif?1322841637589