managementmodellen

Artikelen: HRM

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Flexibilisering leidt tot verwarring

Het proces van flexibilisering van arbeid leidt tot complexe arbeidsverhoudingen en geeft continuÔteitsproblemen in bedrijven. De werkgevers- werknemersverhouding verandert, het wordt onduidelijk wie welk mandaat heeft, hoe de verhoudingen tussen intern medewerker en externe kracht is ingericht en wie het merk gaan dragen.

Eťn woord onthult alles over betrokkenheid

Er bestaat een simpele manier om de betrokkenheid van een werknemer te meten: gebruikt hij al dan niet de wij-vorm? Hoort u hem zeggen "wij leveren IT-diensten", of "ik werk in een bedrijf dat IT-diensten levert"?
In Amerika is vastgesteld dat ongeÔnteresseerde, weinig geŽngageerde personeelsleden vijf keer minder opbrengen voor hun aandeelhouders. Betrokkenheid is niet zonder reden een vaak onderzocht fenomeen.

'Reset generatie’ is angstig en aartsconservatief

Jongeren in de leeftijdscategorie 18-24 jaar zijn aartsconservatief, angstig en ronduit saai. Opvallend, aangezien het hier om de eerste generatie wizzkids gaat die volledig digitaal is opgegroeid. Een belangrijk kenmerk van deze ‘reset generatie’ is de hunkering naar zekerheid en de bevestiging daarvan. Ze lijken een directe kopie van hun ouders.

Goede gezondheid belangrijk voor duurzame inzetbaarheid

Een goede gezondheid en een goed werkvermogen zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Gezonde werknemers kunnen langer en productiever werken. Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het werkvermogen door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Competentiemanagement dient organisatie, niet werknemer

Vanuit het idee dat een organisatie goede werknemers moet koesteren, heeft het competentiemanagement een hoge vlucht genomen. In de praktijk blijkt echter vooral het belang van de organisatie gediend te worden. Dat stelt Albert Kampermann in zijn proefschrift ‘Competentiemanagement. Tussen bevoegdheid en bevlogenheid’ waarop hij vrijdag aan de Open Universiteit promoveert.

Betrokkenheid, productiviteit en veranderings-bereidheid leeftijdsgebonden

Betrokkenheid bij het werk, productiviteit en veranderings-bereidheid van Belgische werknemers variŽren met de leeftijd. Werknemers jonger dan 25 jaar zijn het meest energiek en hebben het grootste werkvermogen. Maar ook de 55-plussers doen het opmerkelijk goed.
Dat blijkt uit een recent onderzoek van Securex dat de aandacht wil vestigen op het belang van een leeftijdsbewust personeelsbeleid bij het onderhouden en verbeteren van de vitaliteit, performance en excellence van werknemers. Deze aanpak speelt ook in op de problematiek van de vergrijsde samenleving en de torenhoge verwachtingen van de nieuwe generaties.

Pieken in deeltijd

Een topfunctie met papa- of mamadag. Bij het bedrijfsleven nog niet echt geliefd, maar het kan wťl. Hoe wordt ook u zo’n topper met vrije dag?

Tien tips om de kracht van uw team te ontsluiten

Voor de meeste bedrijven is het geen makkelijke tijd. Soms zijn vacaturestops nog steeds van kracht en zult u alles op alles moeten zetten om alles uit uw huidige team te halen. Maar het bewijs is er: als managers hun mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, is hun personeel stukken gemotiveerder.

Drie redenen waarom diversiteit binnen het bedrijf relevant is

Diversiteit in organisaties moet niet a priori gezien worden in termen van man/vrouw of blank/zwart, het gaat om diversiteit in denken en achtergrond. Dat zegt Renť Dahan, voorzitter van de raad van bestuur bij Ahold. Diversiteit draait volgens Dahan om het tot stand brengen van een verrijking in de hele span van opinies binnen een organisatie.

Acht gouden tips voor de thuiswerker

Thuiswerken bespaart u de ergernis van files, u wordt productiever en u kunt er veel flexibeler door werken. Maar hoe wordt u de ideale thuiswerker?

Leiding geven aan de generatie Y

Ze lezen nauwelijks nog kranten, racen over internet, kunnen niet zonder hun smartphone, netwerken zich suf en opereren graag in teamverband. Leuk, die Y-werkers. Maar hoe geeft u daar effectief leiding aan?

Elf tips om slecht nieuws te brengen

Iedere manager moet het vroeg of laat doen: een slecht nieuws gesprek voeren, slecht nieuws mededelen aan zijn team of vertellen dat de onderneming in een crisis beland is. Hoe brengt u dergelijk nieuws met zo weinig mogelijk stress? Management Today geeft elf tips.

Waarom mensen opstaan op maandagochtend

Mensen staan op maandagochtend niet alleen op om brood op de plank te krijgen. Ze staan ook op om dingen te realiseren. Vanuit hun eigen individuele drijfveren, maar ook in samenwerking met collega’s, klanten en zakenpartners. Bovenal staan veel mensen ook op om elke dag iets nieuws te leren.

Een derde van de bedrijven is niet klaar voor toekomst

Ruim 30 procent van de Nederlandse organisaties is niet klaar voor de toekomst. Het wordt voor hen steeds moeilijker om personeel te werven met de juiste expertise. Organisaties realiseren zich onvoldoende dat door demografische en structurele veranderingen, zoals vergrijzing, in de toekomst een blijvende en steeds krappere arbeidsmarkt ontstaat.

Tips voor het beoordelingsgesprek

In december vinden bij veel organisaties de beoordelingsgesprekken plaats. Hoe bereid je je op zo'n gesprek voor, wat is het verschil met een functioneringsgesprek en welke valkuilen moet je vermijden?

Zes aanbevelingen om uw team op de nieuwe koers te houden
Het herpositioneren van een onderneming is geen makkelijke opgave. In het begin is het spannend en interessant maar na verloop van tijd kan de reden van de verandering naar de achtergrond verdwijnen. Als dat gebeurt is het niet ongebruikelijk dat medewerkers, afdelingen of hele ondernemingen terugvallen in hun oude gedragspatroon.

Het Nieuwe Werken: 20 fouten om te vermijden

ICT- en kantoorinrichtingleveranciers willen het ons graag verkopen: Het Nieuwe Werken.
De praktijk leert dat bij invoering van Het Nieuwe Werken veel meer komt kijken dan de aanschaf van nieuwe ICT-tools en de inrichting van mooie flexplekken en hippe ruimtes voor overleg en ontmoetingen.

Teamoverleg rendeert als u strak aanstuurt
Als u wil dat teambijeenkomsten iets opleveren, geef de deelnemers dan uitdrukkelijk de opdracht naar buiten te komen met de beste of de correcte oplossing. Dan kunnen ze er zich niet van af maken met een flauwe oplossing waarvan de grote merite is dat niemand er tegen wasDat is ťťn van de dingen die twee onderzoekers onthouden uit de literatuur over werken in teams.

Vier succesfactoren voor het leiden van virtuele teams

Erin Meyer, hoogleraar aan INSEAD, stelt dat er steeds meer teams zijn die verspreid over de wereld hun werk doen ťn dat die teams andere managementvaardigheden vereisen. Soms zelfs de tegenovergestelde van de vaardigheden die u nodig heeft om een team op uw eigen locatie te leiden.

Zeven tips voor een betere discipline voor thuiswerkers
Ik begrijp niet hoe je dat doet, van thuis uit werken zonder voortdurend afgeleid te worden. Het is een zinnetje dat thuiswerkers vaak te horen krijgen. Thuiswerken vergt discipline.
Lees verder ...

Tien tips om uw medewerkers gemotiveerd te houden
De crisis leidde voor veel werknemers tot baanonzekerheid, minder salaris en het beperken van secundaire arbeidsvoorwaarden. De gebruikelijke middelen om mensen te motiveren zijn niet langer bechikbaar, terwijl ze harder nodig zijn dan ooit. Wat kunt u nog wel doen om u personeel te motiveren?

Zeven facetten van vergrijzend personeel voor HRM
Bedrijven krijgen de komende jaren te maken met een verouderende personeelssamenstelling. Want ouderen werken langer door, terwijl jonge talenten schaars worden. HR moet daarom rekening houden met de gevolgen van een grijzer (en wijzer) personeelsbestand.

Nog maar 1 op 20 sollicitaties gaat per brief
Van de Nederlanders kandidaten, stuurt nog maar 5 procent een sollicitatiebrief. Tweederde solliciteert het liefst via e-mail.

Stimuleert u uw medewerkers al om de spits te mijden?

Werkgevers doen te weinig om hun medewerkers te verlossen van de file-ellende in de spits. Dat is niet slim, want als ze dat wťl zouden doen, zouden de betrokken medewerkers 34 procent van de uitgespaarde reistijd besteden aan hun werk.

U krijgt een bonus! Waarom bent u dan niet gemotiveerd?
Als u bij een grote onderneming werkt, is de kans groot dat u standaard in aanmerking komt voor een jaarlijkse bonus. De economie is zich aan het herstellen en daarmee de kans dat u die bonus opnieuw krijgt. Goed nieuws voor u, maar misschien iets minder goed voor de onderneming.

Crisis vreet aan motivatie werknemers
De crisis begint stilaan te vreten aan de motivatie en de tevredenheid van de Belgische werknemers. Bijna twee jaar lang hebben zij zich hard en onvoorwaardelijk ingezet voor hun organisatie, maar nu zit de klad erin.

Amerikaanse strijdkrachten zijn voorbeeld voor ontwikkeling van mensen en teams
Organisaties die menselijk kapitaal strategisch willen inzetten en doeltreffende teams willen opbouwen, doen er goed aan een voorbeeld te nemen aan de trainingprogramma`s voor de elitetroepen van de Amerikaanse strijdkrachten.

Checlist functioneringsgesprek
Ook geen zin in het voeren van functioneringsgesprekken? Toch doen! Met een beetje voorbereiding en nazorg fietst u met gemak door de gesprekken heen. Tien tips.

Niet functioneren is belangrijkste reden voor ontslag

MKB ondernemers verwachten dit jaar minder mensen te moeten ontslaan dan in 2009. De belangrijkste reden om te ontslaan is het niet functioneren van een medewerker. Dit blijkt uit onderzoek van De Raadgevers Bedrijfsjuristen, uitgevoerd door TNS NIPO onder 525 ondernemers uit het MKB.

Lever kritiek zonder ruzie te maken
Kritiek leveren op iemands functioneren. Maar weinig managers die dat als plezierig ervaren. Met behulp van deze tips voorkomt u een hoogoplopende ruzie.

Toekomstige stijging ziekteverzuim vraagt nu om maatregelen
Tweederde van Nederlandse HR-managers en directeuren verwacht dat het verzuim in Nederland de komende jaren stabiel zal blijven. 40 procent is ook van mening dat verzuim erbij hoort en dat je daar weinig aan kunt veranderen.
Lees verder ...

Zes voordelen van het in huis hebben van 45+-ers.
Veel oudere werknemers gaan vervroegd met pensioen. Hierdoor vloeit er niet alleen enorm veel kennis en ervaring weg, maar dreigt er, door de verminderde instroom van jongere werknemers, ook een nijpend tekort aan arbeidskrachten.

Massale personeelsuittocht dreigt in 2010

Alleen betrokkenheid creŽren is niet meer voldoende om personeel te behouden.
Uit West-Europees onderzoek van Hay Group blijkt dat 59 procent van de werknemers zich begin 2010 sterk heeft voorgenomen op zoek te gaan naar een andere baan. Een ommezwaai vergeleken met de afgelopen twee jaar, een recessieperiode waarin de werknemers risico’s vermeden en de rekrutering vrijwel stil lag.
Lees verder ...

Nederlander staat open voor verandering

Nederlanders staan open voor verandering. Nederlanders geloven dat verandering over het algemeen leidt tot verbetering en zien vaak de noodzaak van verandering. De verandering die Nederlanders als het meest positief ervaren is de mogelijkheid die de techniek ons biedt (ruim 70 procent).
Lees verder ...

Collega's en uitdaging belangrijkste drijfveren Generatie Y
Werkzoekenden uit de Generatie Y worden vooral gedreven door prettige relaties met collega’s en geestelijke uitdaging. Dat bleek uit het onderzoek ‘De waarden van de Generatie Y’ van sociaal psycholoog Marissa van der Sluis van Studelta,
In dit onderzoek werd onderzocht welke drijfveren in een werkomgeving het meest belangrijk zijn voor de generatie geboren vanaf 1985. Om hier achter te komen werden 200 interviews met werkzoekende studenten en starters op de arbeidsmarkt uit de Generatie Y geanalyseerd.
Lees verder ...

Vier tips voor meer positiviteit op de werkvloer

De medewerkers die u leiding geeft, kunnen de gevolgen van de crisis niet overwinnen als ze in de put zitten. John Ryan, directeur van het Center for Creative Leadership, deelt op BusinessWeek vier ideeŽn om het moraal en daarmee de productiviteit een positieve boost te geven. Lees verder ...