managementmodellen

Bevlogen werknemer presteert beter

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Presteert een bevlogen werknemer significant beter dan zijn minder gemotiveerde collega? Nyenrode Business Universiteit krijgt een nieuwe leerstoel die dit gaat onderzoeken.

We belden met Willem van Rhenen, verbonden aan arbodienst ArboNed. Hij gaat de nieuwe leerstoel ‘Engagement & Productivity’ invullen.

Bevlogenheid, wat is dat eigenlijk?

“Wij gaan uit van het model waarin engagement uit drie elementen bestaat. Op de eerste plaats: hoe energiek ben je? Bruis je van de energie of ben je helemaal afgebrand? Nummer twee: hoe toegewijd ben je aan je werk? Ben je er trots op om ergens te werken of maakt het je allemaal weinig uit? Dedication dus. En dan is er nog absorption. Iets dat door sommigen de flow wordt genoemd. Dan heb je het bijvoorbeeld enorm naar je zin op je werk en vliegt de tijd voorbij. Die elementen samen zijn de som van bevlogenheid.”

En bevlogenheid leidt dus tot beter presterende werknemers?

“We weten inmiddels dat engagement samenhangt met klanttevredenheid, met de hoeveelheid verzuimdagen, met performance en productiviteit. Vraag is alleen: in hoeverre? Mijn opdracht is om de link te maken tussen engagement en het resultaat aan het einde van de rit. Wat levert een gemotiveerde en enthousiaste medewerker de werkgever nu eigenlijk op? In welke mate zorgen bevlogen werknemers bijvoorbeeld tot extra klanttevredenheid en kopen mensen dan ook daadwerkelijk meer? Dat soort zaken gaan we in kaart brengen.”

 Presteert een bevlogen werknemer significant beter dan zijn minder gemotiveerde collega? Nyenrode Business Universiteit krijgt een nieuwe leerstoel die dit gaat onderzoeken.

We belden met Willem van Rhenen, verbonden aan arbodienst ArboNed. Hij gaat de nieuwe leerstoel ‘Engagement & Productivity’ invullen.

Bevlogenheid, wat is dat eigenlijk?

“Wij gaan uit van het model waarin engagement uit drie elementen bestaat. Op de eerste plaats: hoe energiek ben je? Bruis je van de energie of ben je helemaal afgebrand? Nummer twee: hoe toegewijd ben je aan je werk? Ben je er trots op om ergens te werken of maakt het je allemaal weinig uit? Dedication dus. En dan is er nog absorption. Iets dat door sommigen de flow wordt genoemd. Dan heb je het bijvoorbeeld enorm naar je zin op je werk en vliegt de tijd voorbij. Die elementen samen zijn de som van bevlogenheid.”

En bevlogenheid leidt dus tot beter presterende werknemers?

“We weten inmiddels dat engagement samenhangt met klanttevredenheid, met de hoeveelheid verzuimdagen, met performance en productiviteit. Vraag is alleen: in hoeverre? Mijn opdracht is om de link te maken tussen engagement en het resultaat aan het einde van de rit. Wat levert een gemotiveerde en enthousiaste medewerker de werkgever nu eigenlijk op? In welke mate zorgen bevlogen werknemers bijvoorbeeld tot extra klanttevredenheid en kopen mensen dan ook daadwerkelijk meer? Dat soort zaken gaan we in kaart brengen.”

Interessante materie voor werkgevers!

“Absoluut. In deze economisch mindere tijden staat het in de hand houden van kosten enorm in de picture. Als je gaat doorrekenen wat minder productieve werknemers de maatschappij kosten, dan is dat gigantisch. Ik schat op jaarbasis tussen de vijf en zes miljard euro. Bovendien stromen weinig enthousiaste medewerkers sneller uit. Met het oog op de verwachte krapte op de arbeidsmarkt wil je dat als werkgever voorkomen.”

Werkgevers dienen hun werknemers dus vooral te motiveren.

“Steek meer tijd in het ondersteunen van de werknemer dan in het verlagen van de werkdruk. Op die manier krijg je namelijk veel meer werk verzet. Stop je energie dus niet teveel in het elimineren van de slechte mensen, maar probeer juist om mensen in hun kracht te krijgen. Dat loont.”

Wanneer mogen we de eerste resultaten verwachten?

“We hebben de eerste lijnen inmiddels uitgezet. We verwachten over een jaar de eerste uitkomsten van het onderzoek te kunnen presenteren.”

Bron: mt.nl

Auteur: John van Schagen

Datum: 3 september 2010