managementmodellen

Bewustheid en bekwaamheid

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

1. Bewustwording: van Onbewust Onbekwaam (OO) naar Bewust Onbekwaam (BO)

Bewustwording is meteen de belangrijkste stap. Van veel gedragspatronen zijn wij onszelf in het algemeen niet bewust, laat staan van de effecten daarvan. Met ieder gedrag hebben wij een bepaalde intentie, maar het effect is vaak heel anders. Dit komt omdat we ons vaak niet bewust zijn van de onderliggende gedachten en overtuigingen, die dit gedrag sturen. Op dit terrein zou je jezelf Onbewust Onbekwaam kunnen noemen. Je reageert, handelt en gedraagt je op de automatische piloot en begrijpt maar niet waarom je telkens weer tegen dezelfde dingen aanloopt. Wanneer jij je bewust wordt van je gedrag en van je onderliggende overtuigingen, kun je je leven weer in eigen hand gaan nemen. Het besef dat je jezelf vastdraait en dat niemand anders dat doet kan aanvankelijk ontluisterend zijn. Maar het goede nieuws is, dat dit ook betekent dat je het ZELF kunt veranderen. De meeste van ons beseffen niet hoeveel persoonlijke kracht zij hebben. Jij kunt het stuur van je leven zelf in handen nemen. Je bent dus niet afhankelijk van anderen om je leven te veranderen, maar je kunt dit helemaal zelf doen! Het is echter heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om dit alleen te doen. Je hebt iemand nodig die je de spiegel voorhoudt. Die je wijst op je gedrag en waar dit vandaan komt.

2. Bekwaming: van Bewust Onbekwaam naar Bewust Bekwaam (BB)

Na de eerste bewustwording ben je Bewust Onbekwaam. Je weet nu wat je doet en wat dit voor effecten heeft. Maar je weet nog niet hoe je dit moet veranderen. Dit is een pijnlijke fase in het transformatieproces. Nu word je rechtstreeks geconfronteerd met de vaak ongewenste gevolgen van je gedrag. Je weet nu dat je dit zelf veroorzaakt. Dat is vaak zeer confronterend. Tevens is het zeer verleidelijk om de kop in het zand te steken, je eigen aandeel te negeren en anderen de schuld te geven. Met andere woorden: je eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en je te gedragen als slachtoffer. Dit is funest voor je ontwikkeling.

Oefening baart kunst.

Het vergt veel oefening om bewust bekwaam te blijven. Je weet nu op verstandelijk niveau welk ineffectief gedrag je vertoont en je hebt instrumenten tot je beschikking om het anders te doen. Soms lukt dit en soms lukt dit niet. Dan schiet je alweer in een patroon voordat je er erg in hebt. Dit is frustrerend en pijnlijk. Op emotioneel niveau blijkt er nog een hoop pijn en weerstand te zitten. De volwassene in je weet op rationeel niveau dat het ineffectief bezig is. Maar wij hebben ook allemaal een kinddeel in onszelf. Dit innerlijke kind protesteert en reageert primair vanuit zijn gevoel. Dit kinddeel kan boos, verdrietig of bang zijn en dan vanuit een diepgeworteld gevoel ineffectief reageren. Het volwassen deel geeft zichzelf hiervoor op de kop en veroordeelt zichzelf, omdat hij het nu nog steeds niet kan. Dit kan een zich eindeloos herhalend en buitengewoon frustrerend proces zijn, waar je alleen moeilijk uit komt. Je blijft heen en weer schieten tussen bewust onbekwaam en bewust bekwaam. Het is dan prettig als je een luisterend oor vindt die begrip toont en je ondersteunt in dit moeilijke proces.

3. Automatisering: van Bewust Bekwaam naar HoogBewust Bekwaam (HBB)

Op het moment dat je in staat bent om nieuw gedrag zonder nadenken in te zetten, mag je jezelf op dat gedragsaspect HoogBewust Bekwaam noemen. Je zet dan als het ware automatisch je nieuwe effectievere gedrag in. Het is je tweede natuur geworden. En je weet wat je ermee wilt bereiken en je bereikt dat ook. Geen onprettige verrassingen meer. Geen verschil meer tussen intentie en uitkomst. Je hebt het stuur volledig in eigen handen. Je gedrag is dus op dit aspect effectief. Je bent klaar om verder te groeien. Om je meester te maken van nieuwe gedragsaspecten.

4. Groei en transformatie

Groeien kost tijd en doet soms pijn. Denk aan een kind waarbij de eerste tandjes moeten doorkomen. Dat kind heeft pijn en is er vaak ook ziek van. Het is belangrijk dat je jezelf alle tijd geeft om te groeien en dat je beseft dat je emoties tijd nodig hebben om zich aan te passen.

Als je HoogBewust Bekwaam nieuw gedrag inzet ben je op dat deel getransformeerd. De rups is veranderd in een vlinder. De vlinder breekt uit en vliegt zijn vrijheid tegemoet. Een heerlijk bevrijdend gevoel! We spreken hier bewust van een 'deel' dat is getransformeerd. Je hebt nog vele andere delen en diepere lagen, die zo'n zelfde proces kunnen doorlopen.

Wij zijn als mens geneigd om lineair te denken. Zo lijken ook de bovenstaande stappen lineair te verlopen en elkaar logisch op te volgen. Zo simpel is het echter niet. Het transformatieproces is een cyclisch en permanent proces. Het houdt nooit op en de verschillende stadia cirkelen in een permanente stroom om elkaar heen. Je kunt jezelf vergelijken met een ui. Telkens kun je weer een volgende laag van jezelf afpellen om steeds dieper tot je kern door te dringen. De kern komt pas in zicht na een proces van 'puin ruimen', door de troep heen graven, niet er omheen of er overheen willen springen of ervoor terugdeinzen. Dit vergt veel moed en volharding. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard. In de kern binnenin de 'ui' bevindt zich je Ware Zelf.

"Wat blijft er over als je al je maskers van je af hebt gegooid? Wie ben je echt?"

Alleen door deze essentiŽle en diepzinnige vragen te beantwoorden zal je levenskern reageren en naar volle vermogen gaan functioneren, begint je intuÔtie ten volle te werken, word je spontaan en vrij van elke dwangmatigheid en vertrouw je je gevoel omdat het de gelegenheid krijgt om te rijpen en te groeien. Gevoelens worden net zo betrouwbaar voor je als je verstandelijke vermogens.

Bron: sensability.nl

download: volledige artikel over het cyclisch transformatieproces