managementmodellen

Boek: 'Rembrandt INC.'

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Stelt u zich voor: Rembrandt van Rijn in de 21e eeuw achter zijn schildersezel, in plaats van in de 17e eeuw. Van Rijn aan de tafel bij Pauw en Witteman, waar hij een toelichting geeft op zijn jongste schilderij. Of Rembrandt die samen met Adje en Paul de Leeuw een schilderijtje maakt voor een nietsvermoedende gast. Wanneer de Leidse kunstschilder in deze tijd zou leven, welke managementgoeroe of coach zou hem dan benaderd hebben? Welke managementboeken had hij dan via Managementboek.nl besteld? Koos de Wilt stelt Rembrandt van Rijn voor als hedendaagse zakenman.
 
Koos de Wilt schrijft met 'Rembrandt INC.' een zeer bijzonder managementboek voor de kunstliefhebber. Dit boek gaat namelijk niet over Rembrandt als genie maar als zakenman; de uitvinder van een sterke merk. Was de schilder een marketeer, manager en zakenman in ťťn? De auteur vertaalt zijn marktstrategieŽn van Rembrandt naar de hedendaagse managementkennis. En om grote teleurstellingen te voorkomen: voor lectuur over het kunstenaarsschap van Rembrandt moet u een andere titel zoeken.
 
In het eerste deel behandelt De Wilt de schilder en zijn markt. Hierin duikt hij in de geschiedenis ten tijde van Rembrandt. Hoe werd er gehandeld, geveild en over geld gesproken? De data vliegen je om de oren. Het moet gezegd dat het eerste deel interessant is voor diegene die meer wil weten over hoe het er in de 17e eeuw aan toe ging.
Veel interessanter en verrassender is het tweede deel van 'Rembrandt INC.' waarin Koos de Wilt de manieren beschrijft waarop Rembrandt de markt benaderde met zijn producten. Zeer verrassend gaat De Wilt in op de marketeer Rembrandt. En nog verrassender; als leider. Was hij effectief in het bereiken van zijn doelen? Dit wordt gezien door de bril van de hedendaagse literatuur over leiderschap. Zo wordt onder andere het vijfkrachtenmodel van Porter gebruikt om het concurrentieveld van de portrettenmarkt in de 17e eeuw tegen het hedendaagse economische licht te houden.
 
In het hoofdstuk 'Rembrandt als merk' komt aan bod hoe Rembrandt zijn markt aanpakt gezien door de ogen van een hedendaagse marketeer. Dit gebeurt aan de hand van de vijf P's van de marketingmix opgesteld door marketinggoeroe Philip Kotler. Product, Plaats, Prijs en Promotie, vaak aangevuld met personeel. Aangezien de schilder ongetwijfeld geen uitgeschreven marketingplan had, zal hij ongemerkt wel een analyse hebben gemaakt van de manier waarop de markt zich ontwikkelde. Daarom maakt Koos de Wilt een SWOT-analyse, met de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Een genot om te lezen!
 
Tevens plaatst Koos de Wilt Rembrandt in de economische Ansoff-matrix. Econoom Igor Ansoff onderscheidt vier groeirichtingen, ingedeeld langs de dimensies product en markt. Als u denkt dat dit het is, verbaas u. De Wilt gaat verder met Rembrandt als leider. Zeer origineel. Rembrandt van Rijn wordt geanalyseerd als een leider van een hedendaagse succesvolle onderneming. Hiervoor wordt het populaire model gebruikt uit 'Gebouwd voor de toekomst' van Jim Collins en Jerry Porras. De eigenschappen waarin succesvolle bedrijven zich onderscheiden van hun concurrenten, worden uitgediept op het bedrijf Rembrandt. Ook wordt persoonlijk-leiderschapgoeroe Napoleon Hill er bij gehaald, om de 'Principles of succes' van Rembrandt te analyseren.
 
Uiteraard kunnen de 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' van managementgoeroe Stephen Covey niet ontbreken. De auteur beoordeelt Rembrandt op deze eigenschappen. In ťťn woord subliem! Had Rembrandt tijdens zijn leven succesvoller kunnen blijven als hij zich volgens Covey's eigenschappen had opgesteld? Lees het in 'Rembrandt INC.'
 
Het is een zeer uitzonderlijk managementboek. Ondanks de historische feiten en veelvuldig genoemde jaartallen is 'Rembrandt INC' een genot om te lezen. U dient als lezer wel enigszins geÔnteresseerd te zijn in de historische schilderkunst om het boek ook als een echte Rembrandt te gaan waarderen.

Je kan het boek direct bestellen door op de cover van het boek te klikken!