managementmodellen

Boek: Werken met de SWOT-analyse

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Recensie

Elke zichzelf respecterende organisatie heeft een meerjaren strategisch plan of beleidsplan. Dit moet helder maken waar de organisatie de komende jaren naar toe gaat. In het boekje 'Werken met de SWOT-analyse' legt auteur Simonne Vermeylen haar bevindingen vast aan de hand van ervaringen opgedaan in de Belgische non-profitsector. Is het boek daarmee ook voor de Nederlandse situatie of voor de profitsector bruikbaar? En vooral: doet de SWOT-analyse er nog toe wanneer u een (nieuw) beleidsplan nodig heeft? Kortom 'SWOT or so what?'

'Werken met de SWOT-analyse' is geŽnt op Belgische voorbeelden uit de non-profit sector en dan vooral uit gemeenten en OCMW's . (Het OCMW is in BelgiŽ een openbare gemeentelijke instantie die onder andere diensten aan kansarmen en zorg aan ouderen verstrekt). Dit maakt de leesbaarheid voor de Nederlandse situatie niet altijd even groot, maar heel erg storend is het ook niet. Het is eerder de toepasbaarheid van de SWOT-analyse die vraagtekens oproept.

In het eerste hoofdstuk beschrijft Simonne Vermeylen wat strategie is. Uiteengezet wordt dat de SWOT-analyse haar oorsprong vindt in de Ontwerpschool. Hoewel Vermeylen opmerkt dat het maken van een planning een iteratief en niet altijd even rationeel proces is, vergeet ze te vermelden dat de Ontwerpschool haar hoogtijdagen had in jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en dat de SWOT-analyse belangrijke beperkingen heeft. Ook blijft onvermeld dat er meerdere strategiescholen zijn met andere invalshoeken die veel beter inspelen op de hedendaagse dynamiek en de turbulentie.

De SWOT is een voorschrijvende methode, waarbij impliciet verondersteld wordt dat de verantwoordelijkheid voor het opstellen ligt bij alleen de leiding. Helaas vermeldt Vermeylen dit niet. Draagvlak is echter een succesfactor bij de implementatie van plannen. De SWOT-analyse mist een implementatieplan, waarbij rekening word gehouden met geld en tijd voor bestaande en nieuwe activiteiten. Een implementatieplan kan worden bijgesteld en er kan van worden geleerd in alle lagen van een organisatie, maar dit vormt geen onderdeel. Het denken over strategie en het doen staan los van elkaar.

De SWOT-methode veronderstelt dat strategievorming simpel is. De maatschappelijke trends als individualisering en informatisering, de versnelde en voortdurende verschuivingen van de belangrijkste partijen in de omgeving van de organisatie komen onvoldoende tot hun recht. Elementen die niet of onvoldoende worden meegenomen in de SWOT-analyse zijn verder de historie van de organisatie, bestaande structuur, huidige systemen en hulpmiddelen, de primaire en secundaire processen, cultuur, wenselijke vaardigheden van alle medewerkers. Een SWOT-analyse maakt daarmee de haalbaarheid van de beleidskeuzes op de lange(re) termijn twijfelachtig.

Vermeylen gaat in de volgende hoofdstukken verder met het benoemen van de voordelen en gevaren van de SWOT-analyse, de kwalen en sluit af met de confrontatiematrix waarin staat beschreven hoe je de gegevens ordent en van een prioriteit voorziet.

Hoewel de SWOT-methode nog veel gebruikt wordt, komt dat vooral door de bekendheid uit het verleden en de eenvoud in het gebruik. Toch maken nieuwe inzichten het nodig om goed voorbereid de toekomst aan te vatten, ook voor de non-profitsector. Denken en doen moeten samen gaan en elkaar beÔnvloeden. De SWOT-analyse kende ik al veel langer, maar had gehoopt van deze auteur wellicht een groter perspectief voorgeschoteld te krijgen. Dat is niet gebeurd. De SWOT-methode heeft teveel beperkingen. Wilt u de SWOT-methode toch nog gebruiken dan is dit boekje goed voor een eerste theoretische inleiding, een handleiding en een eerste verkenning voordat u aan de slag gaat.

Samenvatting van 'Werken met de SWOT-analyse'

Het beoordelen van de interne sterkten en de externe kansen en bedreigingen, kortom, het maken van een SWOT-analyse, is een uitstekend middel om strategieŽn uit te stippelen. Daarom wordt deze methode ook in de publieke sector steeds vaker gebruikt. In deze pocket wordt niet alleen de theorie van de SWOT-analyse uiteengezet, u kan er ook uit leren hoe u dit handige hulpmiddel in de praktijk kan toepassen. Bij de pocket hoort ook een handige cd-rom waar u elektronisch mee kan swotten.

Je kan het boek direct bestellen door op de cover van het boek te klikken!