managementmodellen

Checklist: functioneringsgesprek

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
Be´nvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
Co÷rdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŰn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
Ge´ntegreerd VeranderManagement
Ge´ntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŰder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŰntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŰntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intu´tief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Het voeren van een functioneringsgesprek is intensief en verantwoordelijk werk. Het is de moeite waard dit zorgvuldig te doen omdat het ervoor zorgt dat  medewerkers actief en gemotiveerd betrokken zijn en blijven bij de organisatie.

Waarover kan een functioneringsgesprek gaan?

­        de prestaties van de medewerker

­        werksfeer, werkplezier, samenwerking, ziekte(verzuim)

­        de medewerker aandacht geven, luisteren naar zijn wensen

­        de medewerker stimuleren om de taken goed uit te voeren

­        ontwikkeling en loopbaan van de medewerker

­        opleiding van de medewerker

­        arbeidsomstandigheden

­        overige zaken

 

Voorbereiding van het gesprek

­         maken van de afspraak

­        maak de afspraak minimaal een week van tevoren

­        plan genoeg tijd

­        regel een rustige plek

­         samen met de medewerker de gesprekspuntenlijst opstellen

­        bedenk wat u wilt bereiken en wat u wilt bespreken

­        informeer de medewerker over het doel en werkwijze

­        vraag de medewerker wat die wil bespreken

­        zet de gesprekspuntenlijst op papier en geef die aan de medewerker

­        zorg voor actuele informatie

 

Het functioneringsgesprek zelf

­         zorg voor een logische opbouw: opening – kern – afronding

­         stel samen met de medewerker het doel vast

­         stel samen met de medewerker de gesprekspuntenlijst vast

­         bespreek eerst de punten van de medewerker

­         probeer achter de ambities, doelen en behoeften van de medewerker te komen en die te bespreken

­         evalueer de prestaties en niet de medewerker als persoon

­         toon oprechte interesse in de medewerker

­         herhaal alle (concrete) actiepunten

­         leg ze vast in het verslag

 

Follow up na het gesprek

­         zorg voor een snelle afhandeling van het verslag

­         zorg voor een kopie voor de medewerker

­         archiveer het originele verslag in het personeelsdossier

­         kom gemaakte afspraken na

­         toets na enige tijd bij de medewerker hoe het loopt

­         laat steun en waardering aan de medewerker blijken

download checklist: functioneringsgesprek