managementmodellen

Citaten: westers

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Het plezier zit hem in het klimmen,
op de top blijf je maar even.

Niets buiten jezelf kan je ooit geven wat je zoekt.

Zij die ‘ja’ zeggen worden beloond door de avonturen die ze hebben. Zij die ‘nee’ zeggen worden beloond door de ‘veiligheid’ die ze bereiken.

If we don’t get lost we will never find a new route.

Wie nieuwe continenten wil bereiken moet oude kusten  uit het oog verliezen en verlaten.

Zij die muren bouwen zijn er zelf de gevangenen van.

Wie zijn grenzen duidelijk aan geeft, hoeft geen muren te bouwen.

Terwijl je uitstelt te leven raast het leven voorbij.

Wie te lang nadenkt voor hij een stap zet, staat zijn hele leven op een been.

Waarneming stopt waar oordelen begint.

Wie over anderen oordeelt, oordeelt over zichzelf.

Er is geen ontvanger zonder gever en geen gever zonder ontvanger.

Failing to plan is planning to fail.

Zonlicht is het beste tegen dat wat het daglicht niet kan verdragen.

Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Charles Darwin

 

Ik ben niet bovenmatig intelligent en heb geen feilloos geheugen. Ik ren ook niet een mijl onder de zes minuten. De enige reden waarom ik succesvol ben geweest, is omdat ik nog aan het werk was op de momenten waarop andere mensen al sliepen.

Greg Evans

 

Wees vriendelijk tegen hen die je tegenkomt als je de ladder van succes beklimt, want je zult ze later tegenkomen als je naar beneden komt.

J. Durante

 

Als je toch van plan bent om na te denken, denk dan in elk geval groot.

Donald Trump

 

Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was, toen men het opgaf.

Thomas Alva Edison

 

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.

Ralph Nader

 

Tracht niet een man van succes te zijn, probeer liever een man van waarde te zijn.

Albert Einstein

 

Falen is succes als we ervan leren.

Malcolm Forbes

 

Succes is een nevenverschijnsel dat nooit het doel mag worden.

Gustave Flaubert

 

De formule voor succes kan ik je niet geven. Die voor falen wel. En die luidt: het iedereen naar zijn zin willen maken.

Herbert Swope

 

Het geheim van het succes is eerlijkheid. Zodra je dat kunt veinzen heb je het gemaakt.

Glyme

 

Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken.

Dalai Lama

 

De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet.

Socrates

 

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeft.

Machiavelli

 

Ik meet het succes van iemand niet aan hoe hoog hij klimt, maar aan hoe hoog hij weer opveert als hij de bodem raakt.

George S. Patton

 

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

H. Jackson Brown

 

Alles wat je in dit leven nodig hebt, zijn onwetendheid en zelfvertrouwen, dan is je succes verzekerd.

Mark Twain

 

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.

Steve Jobs

 

Als we naar de toekomst kijken, dan zullen leiders diegenen zijn die het lukt om anderen aan de macht te helpen.

Bill Gates

 

Voor alle vijanden van creativiteit is succes de gevaarlijkste.

O. A. Battista

 

Kansen worden door de meeste mensen gemist, omdat het gekleed gaat in overals en op werk lijkt.

Thomas Edison

 

Een doel is een droom met een deadline.

Napoleon Hill

 

Niemand praat over entrepreneurship als over een manier om te overleven. Toch is dat precies wat het is.

Anita Roddick

 

Een vriendschap die gebaseerd is op zakendoen is beter dan zakendoen gebaseerd op vriendschap.

John D. Rockefeller

 

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je werkelijk overal.

Albert Einstein

 

Zonder voortdurende groei en vooruitgang hebben woorden als verbetering, prestaties en succes geen enkele betekenis.

Benjamin Franklin

 

Veel verdienen en weinig verantwoordelijkheden, zijn factoren die zelden samenvallen.

Napoleon Hill

 

Het pad naar succes en het pad naar falen zijn bijna exact dezelfde paden.

Colin R. Davis

 

Je hoeft slechts een paar dingen in je leven goed te doen, zolang je maar niet al te veel dingen fout doet.

Warren Buffett

 

Discipline is de brug tussen doelen en de totstandbrenging daarvan.

Jim Rohn

 

Succes is het resultaat van goed oordelen. Goed oordelen is het resultaat van ervaring. Ervaring is meestal het resultaat van slecht oordelen.

Anthony Robbins

 

Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren. Wanneer ze in zichzelf geloven, dan hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt.

Norman Vincent Peale

 

Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn.

Henry Ford

 

Succesvolle mensen signaleren meteen nieuwe mogelijkheden, durven snel moeilijk beslissingen te nemen en komen onmiddellijk in actie. Volg deze principes en je dromen komen uit.

Dr. Robert Schuller

 

Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden.

John Fitzgerald Kennedy

 

Superioriteit is geen eindbestemming, het is een continue reis die nooit ophoudt.

Brian Tracy

 

Wat telt in de strijd is niet per definitie het formaat van de hond, maar de omvang van zijn strijdlust.

Dwight Eisenhower

 

Het probleem van geen doel hebben, is dat je je hele leven heen en weer kunt rennen zonder te scoren.

Bill Copeland

 

De essentie van kennis is om het te gebruiken, als je het hebt. En om het toe te geven als je het niet hebt.

Confucius

 

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.

Albert Einstein

 

Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn.

George Eliot

 

Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt.

Napoleon Hill

 

Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden. Een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.

Sir Winston Churchill

 

Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.

Milton Berle

 

Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als Michaelangelo, Moeder Theresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein.

H. Jackson Brown

 

Succes zoals ik het zie, is een resultaat van iets, geen doel.

Gustave Flaubert

 

Eerst negeren ze je. Dan lachen ze je uit. Dan vechten ze met je. En dan win je.

Mahatma Gandhi

 

Of we vinden een weg, of we maken er ťťn.

Hannibal

 

Ik doe altijd dingen die ik niet kan doen. Op die manier doe ik ze toch.

Pablo Picasso

 

Heb de moed om je hart en intuÔtie te volgen. Op de een of andere manier weten die al ver van tevoren wat je echt wilt worden. Al het andere is van minder belang.

Steve Jobs

 

Zeventig procent van succes is een kwestie van opdagen.

Woody Allen

 

Je zult vele, vele, vele kleine inspanningen moeten leveren die niemand ziet of op waarde kan inschatten voordat je iets bereikt dat de moeite waard is.

Brian Tracy

 

Er is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogen.

Colin Powell

 

Succesvolle mensen stellen betere vragen. En als resultaat daarvan krijgen ze betere antwoorden.

Anthony Robbins

 

Als je geen plan maakt voor je eigen leven zul je worden ingezet in de plannen van iemand anders.

Jim Rohn

 

Hoe je omgaat met situaties waarop het even tegenzit bepaalt grotendeels of je het in je hebt om succesvol te zijn.

Ferry Corsten

 

Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen.

Sir Winston Churchill

 

Kansen zijn als bussen. Er stopt er altijd wel eentje.

Richard Branson

 

Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee.

Jack Fish

 

Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang.

Richard Branson

Er is altijd een betere strategie dan degene die je nu voorstaat; je hebt hem alleen nog niet bedacht.
Sir Brian Pitman, voormalig CEO van Lloyds TSB, Harvard Business Review, April 2003

Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men
Goethe

Op een avond vertelt een oude indiaan aan zijn kleinzoon over het gevecht dat binnenin mensen plaatsvindt. 'Mijn kleinzoon, bij iedereen is een strijd tussen twee 'wolven' gaande. De ene heeft angst voor verandering en het onbekende. Dit leidt tot apathie, afwezigheid van richting, onvermogen om te handelen en gemiste kansen. De andere omarmt mogelijkheden, het maken van toekomstplannen, geniet van datgene het leven te bieden heeft en het bereiken van doelen.' De kleinzoon denkt er een minuut over na en vraagt dan aan zijn grootvader: 'Welke wolf wint?' De oude indiaan reageert slechts met 'degene die je voedt.'

Visie zonder actie is een dagdroom
Actie zonder visie is een nachtmerrie

Aan de lijn vangt een hond geen haas.

 

Als je alles onder controle hebt, ga je niet snel genoeg.

 

Consumenten zijn net kakkerlakken. We besproeien ze met marketing. Gedurende korte tijd werkt het. Maar daarna ontwikkelen ze onvermijdelijk immuniteit.

Jonathan Bond & Richard Kirschenbaum

 

De bottle neck van de fles zit altijd bovenin.

 

Een kip die broeden wil, legt zijn eieren en houdt zich stil.

 

Een nijlpaard is nooit alleen boven in de lantaarnpaal gekomen.

 

Fly with the eagle or scratch with the chickens.

 

Focussen op het doel levert tijdelijke barrieres,

focussen op barrieres ontneemt je het zicht op het doel.

Wat je er instopt krijg je terug.

Ik sta even stil, en dat is een hele vooruitgang.
Bertold Brecht
 
Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.
Tom Robbins
 
Het aardige van de toekomst is dat ze vandaag begint.
Marie-Louise von Franz
 
Je teveel zorgen maken over de weg maakt soms dat je vergeet te gaan lopen.
Juliet Davenport
 
Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.
Abraham Maslow
 
Wensen zijn voorgevoelens van het geen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren.
Goethe
 
Elke reis van duizend mijl start met de eerste stap.
Chinees gezegde
 
Kijk dat wat er is recht in de ogen. Verder hoef je niets te doen.
Sukumar Shetty
 
Zelfs de meest briljante monoloog kan de dialoog niet vervangen.
Chinua Achebe
 
Soms daagt het leven je uit voor iets waar je zelf nog niet voor zou kiezen.
Riane Malfait
 
Het zijn niet de omstandigheden die je ongelukkig maken, maar je gedachten erover.
Nin Sheng
 
De dingen waartegen je je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen.
Neale D. Walsch
 
Af en toe moet je zo wijs zijn om je verstand eens te verliezen.
Yvonne Keuls
 
Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het een realiteit wordt.
Anita Roddick
 
Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.
Andreas Dill
 
Vrijheid is wat jij doet met wat jou wordt aangedaan.
Jean-Paul Sartre
 
Uit je pijnlijkste dieptepunten groeien uiteindelijk je grootste krachten.
Drew Barrymore
 
Liever de dader van mijn toekomst dan slachtoffer van mijn verleden.
Karin Bloemen
 
Of het beter wordt als het anders wordt, weet ik niet, maar dat het anders moet wil het beter worden, weet ik wel
Georg Lichtenberg
 
Voor een ware dialoog moet je ervan uitgaan dat de ander wel eens gelijk zou kunnen hebben.
Hans-Georg Gadamer
 
Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven
Afrikaans spreekwoord
 
Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden.
Russisch gezegde
 
Niet gehuilde tranen vermoeien. Niet geuite kwaadheid verkrampt.
Riane Malfait
 
De poorten tot gedragsverandering bewaken mensen zelf. Ze gaan alleen van binnen open, emotionele druk helpt niet.
 
Doe wat je altijd deed en je krijgt wat je altijd kreeg
 
Geniet nooit met mate, maar met overvloed.
Ger Bisschops
 
Het denken maakt dingen niet duidelijker; het brengt slechts het hart in verwarring.
Tony Samara 
 
De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen.
Marcel Proust 
 
Weerstand is net schimmel, het gedijt niet bij daglicht
 
Wie zich van harte overgeeft aan fantasie, kan een prachtige realiteit creŽren.
Marinus Knoope 
 
Je kunt de avonturen die voortkomen uit verdwalen niet beleven als je constant de wegenkaarten raadpleegt.
Phyllis Curott 
 
Twijfel is de wachtkamer van het inzicht.
Confucius
 
Kennis is van geen waarde, tenzij je hem in de praktijk brengt.
Heber J. Grant

Kosten besparen is eindig, groei is eindeloos.
Paul Moers

Ook al bent u blij met uw hamer, niet alle problemen zijn spijkers.

Elke beslissing die je neemt is geen beslissing over wat je doet. Het is een beslissing over wie je bent.

Neale Donald Walsch

Beyond the world of rightdoings and wrongdoings is a field. I'll meet you there.

Anon

Eenvoud is de ultieme verfijning.
Leonardo DaVinci

Mensen raken gestrest door een werkachterstand, niet door te veel werk.
David Allen

Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze te verlangen naar de enorme, eindeloze zee.
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupťry

Een echte meester herken je niet aan het aantal slaven dat hij bezit, maar aan het aantal meesters dat hij zelf opgeleid heeft.
Plato

Niets heeft een grotere psychologische invloed op kinderen dan de ongerealiseerde levens van hun ouders.
Carl Jung

Je hebt in het leven maar een talent nodig: het talent om je droom te vinden.
Jacques Brel

Wacht op de meest wijze onder de adviseurs, Tijd.
Pericles

Kinderen verwekken en grootbrengen is als het doorgeven van de toorts tijdens een loopwedstrijd: op hun beurt zullen zij immers het leven doorgeven van de ene generatie aan de andere.
Plato

Waar een man uiteindelijk op beoordeeld is niet waar hij staat op momenten van comfort en gemak, maar waar hij staat in tijden van uitdaging en controverse.
Martin Luther King

Vertrouw in zaken alleen hen die net zoveel verliezen als jij als het mis gaat.
Mark Twain

Met een wijsheid die geen tranen kent, met een filosofie, die het niet verstaat te lachen en met een grootheid, die zich niet voor kinderen bukt, wil ik niets van doen hebben.
Kahlil Gibran

Indien je lang genoeg achter de kudde aanloopt kom je vanzelf in de stront terecht.
Math Teeuwen

Behandel iemand zoals hij is, en hij blijft zoals hij is. Behandel hem zoals hij kan en zou moeten zijn en hij wordt wat hij kan en moet zijn.
Goethe

Het is edelmoediger jezelf helemaal aan ťťn persoon te geven dan je keihard in te zetten voor het heil van de massa.
Dag HammerskjŲld, oud-secretaris-generaal van de VN

EfficiŽnt management zonder effectief leiderschap is zoiets als dekstoelen recht zetten op de Titanic.
Stephan Covey

There are companies that make things happen.
There are companies that watch things happen.
There are companies that wandered what happened.
Peter Drucker

In der Beschrankung zeigt Sich der Meister.

Shoot first and whatever you hit, call it the target!

Culture eats strategy every day for breakfast.
Franks Sullivan

Geniet vooral van het klimmen, op de top ben je maar even.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Lever een klant wat hij nodig heeft, niet wat hij vraagt.

Kill routine before it kills you.

Veel mensen schieten eerst en wat ze dan raken noemen ze het doel.

Het is niet de sterkste die overleeft, noch is het de intelligenste; het is degene die zich het beste aanpast aan verandering.
Charles Darwin

Vooruit wordt bepaald door welke kant je opkijkt
Loesje