managementmodellen

Citaten: Dalai Lama

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na.

Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden.

Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden.

 

Waar het verstand ophoudt, begint de woede.

Daarom is de woede een teken van zwakte.

 

Tempels zijn niet nodig, ingewikkelde filosofieŽn zijn niet nodig.

Onze eigen hersenen, ons eigen hart is onze tempel.

Mijn filosofie is vriendelijkheid

 

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.

 

Beoordeel je succes door in te zien wat je op moest geven om het te krijgen.

 

Volg de RRV "Respecteer je zelf, Respecteer anderen en neem Verantwoordelijkheid voor al je acties."

 

Bedenk dat niet datgene krijgen wat je wil, soms een wonderlijk teken van geluk is.

 

Herinner dat stilte soms het beste antwoord is.

 

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg!

 

Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij heeft de nabijheid van anderen nodig.

 

We moeten slechte daden afwijzen.

Maar dat betekent niet dat we de dader als mens moeten afwijzen.

Met een volgende daad kan de ander zich als een vriend tonen.

 

In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen.

 

Mijn geloof is simpel. Mijn geloof is goedheid.

 

De voornaamste eigenschap van geluk is vrede. Innerlijke vrede.

 

Het is belangrijk onszelf niet toe te staan ontmoedigd te raken door de omvang van andermans lijden. Het leed van miljoenen is geen reden tot medelijden. Het is liever een reden tot compassie.

 

Als we echt gelukkig willen zijn, is er geen andere weg te nemen dan de weg van deugdzaamheid. Dit is de manier waarop geluk wordt bereikt.

 

De vijand kan ons waarlijk leren de deugden compassie en tolerantie in de praktijk te brengen.

 

Compassie en liefde zijn niet slechts luxe.

Ze zijn essentieel voor de voortdurende overleving van onze soort.

 

Geduld is de eigenschap die ons in staat stelt te voorkomen dat negatieve gedachten en emoties de macht over ons krijgen. Het beschermt onze gemoedrust in het bijzijn van tegenslag.

 

Niet goed je eigen waarde kunnen herkennen is altijd schadelijk en kan leiden tot een toestand van mentale, emotionele en spirituele verlamming.

 

Een gul hart en heilzame handelingen leiden tot een grotere vrede.

 

Geluk is niet iets kant en klaars. Het ontstaat vanuit je eigen daden.

 

Zonder innerlijke vrede is wereldvrede onmogelijk.

 

De grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie.

 

Goede menselijke eigenschappen, eerlijkheid oprechtheid en een goed hart, zijn niet te koop en kunnen evenmin gemaakt worden door machines, maar uitsluitend door de geest. Dit kunnen we het inwendige licht noemen of de zegen van God, of menselijkheid. Het is de essentie van ons mens zijn.

 

Ook al kan een vogel vliegen, hij moet weer landen op aarde.

 

Ik heb soms te maken gehad men onmogelijke verantwoordelijkheden en heel veel problemen. Maar over het algemeen ben ik opgewekt en heb ik niet veel zorgen. Ik doe mijn best, dat wil zeggen, ik streef naar gematigdheid en het is niet erg als het niet lukt.

Als je toegeeft aan je gevoelens van haat en wrok veroorzaak je daarmee voor jezelf en voor andere alleen maar ellende, in dit leven en in de levens die je nog voor de boeg hebt.

 

Als de geest wordt overheerst door haat kan het beste onderdeel van de hersenen, waarmee we onderscheid maken tussen goed en kwaad, niet goed meer functioneren.

 

Met geld of macht kun je niet alle problemen oplossen.

Het probleem in het menselijk hart moet eerst worden opgelost.

 

We moeten ons gezichtsveld verbreden en ontdekken wat mensen in het noorden, oosten, zuiden en westen met elkaar gemeen hebben.

Conflicten ontstaan op basis van verschillen.

 

Ten eerst ben ik als Boeddhistische monnik tegen geweld.

Ten tweede ben ik een fervent aanhanger van Ghandi's leer van het passieve verzet.

En ten derde is geweld in werkelijkheid niet ons sterkste punt.

 

Geluk wordt mogelijk wanneer zelfs wat wij als lijden beschouwen,

ons niet ongelukkig maakt.

 

Ons belangrijkste levensdoel is om anderen te helpen.

 

In welke situatie wij ons ook bevinden,

het is altijd mogelijk deze met een positieve houding te benaderen.

 

Je geeft niets aan de armen, je deelt iets met hen.