managementmodellen

Citaten: oosters

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

We zoeken niet naar een manier om de meesters te imiteren, we zoeken naar wat zij zochten.

Als je haast hebt, moet je gaan zitten.
Confucius

Ben niet bang om langzaam vooruit te gaan, ben alleen bang om stil te staan.
Chinees gezegde (?)

De grootste fout van de mens is, dat hij wil oogsten op plaatsen waar niet is gezaaid
Indira Gandi

Voor mij is de belangrijkste vraag: is het lichaam een bron om uit te scheppen, om jezelf te realiseren, om je te realiseren waar het allemaal om gaat? Je stelt deze vraag en laat je erdoor meevoeren waarheen zij je ook voert, en dan stel je een nieuwe vraag.
Chandralekha

Ik geloof echt dat ieder mens zijn steentje kan bijdragen. Aangezien perioden van verandering zoals die in onze tijd zelden voorkomen in de geschiendenis van de mensheid, is het aan ieder van ons om het beste van onszelf te geven om een gelukkiger wereld te scheppen.
Dalai Lama

Dit moet het doel van ons leven zijn.
In al onze gedachten en handelingen moeten we ons bewust zijn van het oneindige.
Rabindranath Tagore

Wie grijpt raakt kwijt.
Tao te Ching

Er is slechts een Wezen, dit Zelf:
Het komt noch gaat.
Swami Vivekannada

Wees altijd oprecht in woord en daad.
Zowel prive als in het openbaar.
De Upanishads

Waarheid zetelt in het hart van ieder mens.
Mathatma Ghandi

Jezelf begrijpen is het begin van de wijsheid.
Krishnamurti

Wie zijn heer in ieder schepsel ziet,
onsterfelijk verblijvend temidden der stervelingen:
Die mens ziet waarlijk.
De Bhatgavad Gita

Leer mij, O Oneindige Geest, dat Uw al-beschermende aanwezigheid mij omringt, of ik nu waak of slaap, dagdroom of waakzaam ben, of ik nu leef of sterf.
Paramahansa Yogonanda

Volwassen worden betekent het aanvaarden van het concept 'nee'.
Swami Prajnanpad

Naar hun aard zijn de mensen bijna gelijk.
In de praktijk groeien ze ver uit elkaar.
Confucius

In de geest van de beginner zijn er vele mogelijkheden.
In de geest van de expert maar een paar.
Shunryn Suzuki

In een maanverlichte voorjaarsnacht dringt het gekwaak van een kikker door de gehele kosmos heen en maakt haar tot een grote familie.
Chang Chin-ch'en

Waarheen kan de ziel gaan?
Waar is zij niet al?
Swami Vivekananda

De geest is heel moeilijk waar te nemen, zeer delicaat en subtiel.
Hij komt en gaat waar hij wil.
De wijze moet zijn geest koesteren.
Want een gekoesterde geest schenkt geluk.
De Dhammapada

Zelfverwezenlijking betekent dat we bewust zijn verbonden met de Bron van het bestaan. Als we deze verbinding tot stand hebben gebracht kan er niets mis gaan.
Paramananda

Datgene wat je zelf geprobeerd hebt, wat je als waar ervaren hebt, en wat voor jou en anderen weldadig is, - geloof dŠŠrin, en stem je gedrag erop af.
Boeddha

Als je de confrontatie met je pijn direct aangaat, ben je in een betere positie om de aard en omvang van het probleem op waarde te schatten.
Dalai Lama

Ik wil geen huis dat aan alle kanten ommuurd is en geen dichte ramen.
Ik wil dat de culturen van alle landen zo vrij mogelijk door mijn huis heen blazen.
Maar ik weiger door ťťn ervan omver geblazen te worden.
Mahatma Gandi

Kweek een hart van liefde dat geen woede kent.
Cambodjaans gezegde

Een geest die beladen is met het verleden is een bedroefde geest.
Krishnamurti

Verlies nooit de hoop.
Je ziel, die een weerspiegeling is van de altijd vreugdevolle Geest, is in wezen het geluk zelf.
Paramahansa Yogananda

We moeten nooit proberen andermans pad te volgen, want dat is zijn pad, niet het jouwe.
Als dat pad gevonden is hoef je niets anders te doen dan je armen samen te vouwen, en het getij zal je meevoeren naar de vrijheid.
Swami Vivekananda

In de diepten van je hoop en verlangen
sluimert de stille kennis van wat er verder is.
En als zaden die dromen onder de sneeuw,
droomt je hart van het voorjaar.
Vertrouw die dromen, want daarin ligt
de poort naar de eeuwigheid verborgen.
Kahlil Gibran

Achter de witte wolken een blauwe berg.
Een reiziger gaat voorbij die berg.
Zen-spreuk

Wanhoop niet, zeg niet: 'Mijn leven is voorbij, en de Vriend is niet gekomen.' Hij komt ... onafhankelijk van het jaargetijde. Hij komt niet alleen bij dageraad.
Djalai ad-Din Rumi

Of je nu wel of niet een religie aanhangt,
of je nu wel of niet in wedergeboorte gelooft,
er is niemand die geen waardeling heeft voor vriendelijkheid en compassie.
Dalai Lama

De volmaakte mens heeft geen zelf.
De spirituele mens kent geen verworvenheden.
De wijze heeft geen naam.
Chuang Tzu

Geweldloosheid is het toppunt van moed.
Mahatma Gandi

Dat het Zelf naderbij komt en de tienduizend dingen bevestigt, wordt waan genoemd;
Dat de tienduizend dingen naderbij komen en het Zelf bevestigen, wordt verlichting genoemd.
Dogen Zenji

Als de ontwikkeling van de geest en het lichaan niet hand in hand gaat met een corresponderende verheffing van de ziel, zal de eerste affaire een zielige vertonging blijken. Met spirituele training bedoel ik: de oefening van het hart.
Mahatma Gandhi

Doe gewoon en stel je niet aan.
Kleed je aan en eet je eten.
Ga liggen als je moe bent.
Onwetende mensen lachen om me.
Maar wijzen begrijpen het.
Lin-Chi

Waarom zijn we ongelukkig?
We zijn ongelukkig omdat we in slavendienst zijn.
Wie houdt ons in de slavendienst?
Dat doen we zelf.
Swami Vivekananda

Geesteskracht is onbeperkt.
Lichaamskracht is beperkt.
Koichi Tihei

Vanuit de ziel werd een tot velen.
Maar in de ziel zijn velen een.
De Upanishads

Zelfs onze vijand is nuttig voor ons,
want om compassie te leren kennen
moeten we verdraagzaamheid, vergeving en geduld oefenen:
het tegengif voor woede.
Dalai Lama

Het geheim van de dingen te zien zoals ze zijn, is je gekleurdebril af te zetten.
Daar is niets bijzonders aan.
Niets speciaals.
Maar het is een groot wonder.
Sessan

Hoe meer dingen je bezighouden, hoe verder je van de weg afdwaalt.
Hoe pijnlijk is het, om mensen zo in zichzelf verstrikt te zien.
Ryokan

Wees niet bang om langzaam te groeien.
Wees bang om stil te staan.
Chinese spreuk

Als we maar een stap doen naar het antwoord op de vraag 'Wie ben ik?', hebben we ons bewustzijn van de buitenkant naar binnen toegebracht.
Acharya Mahaprajna

Als je geest leeg is, is hij altijd voor alles klaar; staat hij voor alles open.
Shunryn Suzuki

Het leven is niet wat zich afspeelt tussen de momenten van geboorte en dood in.
Het leven is slecht een moment.
Tussen mijn twee kleine ademtochten in.
Chade Meng

Blijf niet hangen in het verleden.
Droom niet over de toekomst.
Concentreer je op het moment van nu.
Boeddha

Als je verlangens niet met je ziel samengaan, geef ze dan op, en je zult het eind van je reis bereiken.
Attar

Bidden is geen vragen; het is luisteren.
Het is: je ogen openen voor wat er al lang was.
Chagdud Tulka Rinpoche

Leef alsof je al gestorven was.
Zen-spreuk

Vind het Unieke en neem bezit van het Geheel.
Dit is waarlijk ons hoogste, ons meest sublieme privilege.
Swami Prajnanpad

Alleen dwazen streven naar macht,
en de grootste dwazen streven ernaar met geweld.
Tao te Ching

De Weg is de juiste leidraad voor heden en verleden.
Wie van de Weg afdwaalt en willekeurige keuzes maakt op grond van zijn eigen oordeel begrijpt niet waarin geluk en ongeluk schuilen.
Hsun Tzu

De wind van morgen waait pas morgen.
Koji

Volmaakte rust is alleen te bereiken als we het feit aanvaarden dat alles verandert.
We lijden omdat we het wezen van de vergankelijkheid niet accepteren.
Shunryn Suzuki

Iedere dag weer moet de mens dit probleem oplossen: het terrein van zijn leven uit te breiden en zijn lasten te herschikken.
Rabindranath Tagore

Ik volg de Weg niet, maar wijk er ook niet vanaf. Ik vereer noch veracht Boeddha. Ik besteed geen lange uren aan medidatie maar zit ook niet stil. Ik eet niet slechts eenmaal per dag noch heb ik begeerte naar meer. Ik verlang niets, en dat is wat ik de Weg noem.
Vasubandhu

Parels vind je niet op het strand.
Alsje er een begeert, zul je er naar moeten duiken.
Chinese spreuk

Angst is de grootste vijand van de mens en hij manifesteert zich in vele gedaanten: schaamte, woede, brutaliteit, arrogantie ...
Wat veroorzaakt angst?
Gebrek aan zelfvertrouwen.
Swami Prajnanpad

Doe het rustig aan met je oefeningen. Beschouw je methode als een fijn zilverig stroompje, niet als een donderende waterval. Volg de stroom, heb vertrouwen in zijn koers. Hij zal zijn eigen gang gaan, nu eens hier, dan weer een daar heen kronkelend. Hij zal de groeven, de spleten en de bochten vinden. Volg hem maar. Verlies hem nooit uit zicht. Hij neemt je mee.
Sheng-Yen

Als een mens zich een wereldbeeld begint te vormen dat groter is dan zijn eigen waarheid, begint hij zich bewust te worden van zijn eigen morele status.
Rabindranath Tagore

Als mens voel ik de diepe noodzaak om een eind te maken aan geweld, en ik zal ervoor zorgen er een einde aan te maken in mijzelf.
Krishnamurti

Klei wordt tot een vaas gekneed.
Het is de leegheid die de vaas nuttig maakt.
Lao-Tze

De dwaas verwerpt wat hij ziet;
De wijze verwerpt wat hij denkt.
Zen-spreuk

Hoe onbetekenend het ook is wat je moet doen, doe het zo goed als je kunt, schenk het net zoveel aandacht en zorg als je zou besteden aan wat je als het allerbelangrijkste beschouwt.
Mathatma Gandhi

Als je jezelf in de spiegel bekijkt staren vorm en weerspiegeling elkaar aan. Jij bent de weerspiegeling niet. Toch is de weerspiegeling in jou.
Tosan

Probeer je eens te oefenen in het liefhebben van de meest 'simpele' ziel ...
of van iemand waar je een hekel aan hebt.
Dalai Lama

Plezier is een lied van vrijheid.
Maar het is geen vrijheid.
Het is het bloeien van je verlangens, maar niet hun vrucht.
Kahil Gibran

In de lente, honderden bloemen.
In het najaar, de herfstmaan.
In de zomer, een verkoelend briesje.
In de winter, sneeuw.
Als er geen zinloze gedachten door je geest spoken is elk seizoen een goed seizoen.
Chinese Koan uit de dertiende eeuw

Je loopt kamer in, kamer uit, op zoek naar de diamanten ketting die al om je nek hangt!
Djalal ad-Din Rumi

Door het bestuderen van onszelf vinden harmonie die ons gehele bestaan is.
Maezumi Roshi

De dingen ontlenen hun wezen en karakter aan hun onderlinge afhankelijkheid en zijn niets op zichzelf.
Nagarjuna

Geef in vertrouwen,
en nooit zonder vertrouwen.
Geef met nederigheid.
Geef met vreugde.
En geef met het besef van
wat je gift teweegbrengt.
De Upanishads

Alles wat bestaat komt voort uit de geest;
Het is gegrondvest op de geest,
het wordt vormgegeven door de geest.
Shakyamuni

Het uiteindelijke bewijs voor het bestaan van God manifesteert zich door je eigen ervaring tijdens je medidatie. Als je Hem eenmaal hebt gevonden in de kathedraal van stille medidatie, in de diepten van de ziel, zul je Hem overal vinden.
Paramahansa Yogananda

Liefhebben kan heel diep gaan als je het woordloos beoefent, en je jezelf toestaat de liefde en het begrip te voelen die al in je hart bestaat.
Dalai Lama

Als je een probleem toestaat een maand, of een dag, of zelfs maar een paar minuten te laten voortduren, verwringt het je geest.
Krishnamurti

Een is alles; allen zijn een.
Als je dit beseft,
wat hebben heiligheid of wijsheid dan voor nut?
Seng T'san

Waar het in wenze op neerkomt is:
dat de mens een geest is, en een lichaam heeft; en niet dat hij een lichaan is dat misschien ook nog een geest heeft.
Swami Vivekananda

Zit.
Rust.
Werk.
Alleen met jezelf.
Onvermoeid.
Boeddha

God is het leven dat in ons opwelt;
Het leven waardoor we elkaar zien en liefhebben.
Paramahansa Yogananda

De ware aard van de Geest, wanneer eenmaal begrepen, kan door geen menselijke spraak worden omvat of onthuld.
Huang Po

Als je ieder verlangen dat in je opkomt laat varen, en als je tevreden kunt zijn met de dingen zoals ze zijn, dan vind je innerlijke rust.
De Bhagavad Gita

Verlies jezelf niet in het verleden en jaag de toekomst niet na.
Want het verleden bestaat niet meer, en de toekomst is er nog niet.
Bhaddekaratta Sutra

Houd je tong in bedwang, want die is levensgevaarlijk; onbeteugelde woorden kunnen vreselijk ellende veroorzaken.
Valluvar

De vraag of er wel of niet een God is of een waarheid of werkelijkheid, of hoe je het ook wilt noemen, kan nooit worden beantwoord door boeken, priesters, filosofen of geestelijke leidsmannen. Niemand en niets kan die vraag beantwoorden behalve jijzelf alleen, en dat is waarom je jezelf moet kennen.
Krishnamurti

Als je jezelf onder controle hebt, loop je niet langer het risico een glimp van een onbekend gebied op te vangen.
Kazuaki Tanahashi

Stilte is een vriend die je nooit zal verraden.
Confucius

Je eigen ziel en je ego van elkaar weten te onderscheiden is de eerste stap op weg naar het bereiken van de opperste bevrijding.
Rabindranath Tagore

Je moet medidatie oefenen terwijl je loopt, staat, ligt, zit, werkt, - terwijl je handen wast, of de afwas doet, de vloer dweilt, thee drinkt, met vrienden praat, of wat dan ook.
Thich Nhat Hahm

Hoewel ik mijn best doe om de enkelvoudige gedachte van Boeddha's lessen in mijn hart te bewaren, kan ik het niet helpen om tegelijkertijd de vele roepende stemmen van de krekels te horen.
Isumi Skihibu

Het is me vaak opgevallen dat de zoeker naar waarheid stil moet zijn.
Ik ken het wonderbaarlijke effect van stilte.
Ik ken het geheim van stilte
Mahatma Gandhi

Werkelijke kennis is de kennis van je eigen natuur. Ken jezelf.
Swami Vivekananda