managementmodellen

Citaten: Stephen Covey

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Wees geduldig. Groeien is een kwetsbaar proces; het is gewijde grond. Een grotere investering kunt u niet doen.
pagina 47

Geluk kan ten dele worden gedefinieerd als het resultaat van de bereidheid om op te offeren van je nu wilt voor wat je uiteindelijk wilt.
pagina 36

Volwassenheid is het evenwicht tussen moed en consideratie. Iemand met zijn overtuiging, met name ten aanzien van een belangrijke kwestie, moedig voor het voetlicht brengt en tegelijkertijd rekening houdt met de gevoelens en de overtuiging van de ander, treedt volwassen op.
pagina 194

Overwinningen op jezelf gaan vooraf aan die op je omgeving. Het is net zo onomkeerbaar als eerst planten en dan oogsten.
pagina 39

Het begrip tijdmanagement deugt niet. Het gaat niet om de organisatie van tijd, maar van onszelf.
pagina 130

Problemen die je met je gedrag gecreŽerd hebt, kun je met een praatje niet wegnemen.
pagina 164

Empatisch luisteren houdt in dat je je verplaatst in het referentiekader van de ander. Je bekijkt de wereld zoals hij hem bekijkt. Je begrijpt wat zijn paradigma is. Je begrijpt wat hij voelt. Empathie is iets anders dan sympathie. Sympathie is een soort akkoord, een oordeel. Soms is dat de meest geschikte emotie en reactie. Maar mensen voeden zich vaak met sympathie en dat maakt hen afhankelijk. De essentie van empathisch luisteren is niet dat je het met iemand eens wordt, maar je verstandelijke en gevoelsmatig begrip voor hem hebt.
pagina 218

Ga met je medewerkers om zoals jij wilt dat zij met je beste klanten omgaan.
pagina 44

Onze keuzevrijheid is onze grootste kracht.
pagina 56

Als de ladder tegen de verkeerde muur staat, brengt elke stap je alleen maar dichter bij de verkeerde bestemming.
pagina 83

Je kunt zeer actief zijn zonder effectief te zijn.
pagina 82

Zelfrespect ontleen je aan de macht over jezelf - je onafhankelijkheid.
pagina 164

Belangrijkheid heeft te maken met resultaten. Als iets belangrijk is, draagt het bij aan je levenstaak, je waarden en je voornaamste doelstellingen.
pagina 131

Hoe meer je zoekt naar snelle oplossingen, hoe groter het chronisch probleem wordt.
pagina 31

Een van de belangrijkste manieren om integriteit te tonen is loyaliteit betuigen tegenover degenen die niet aanwezig zijn. Als je het opneemt voor iemand die niet aanwezig is, win je het vertrouwen van hen die er wel zijn.
pagina 172

verbeterde vertaling 7 eigenschappen leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (vernieuwde vertaling)
 
'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' behoeft nauwelijks nog introductie; het vormt al jarenlang en wereldwijd een inspiratiebron voor iedereen.
Covey heeft met zijn zeven eigenschappen een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons werkende leven, privť-leven en gezinsleven kunnen verbeteren. Zijn inzichten hebben duizenden mensen in staat gesteld meer plezier en zin te ervaren in hun omgang met anderen; dit heeft het werk in duizenden organisaties en bedrijven prettiger en effectiever gemaakt.
Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt steeds weer nieuwe generaties aan te spreken.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek.

boek achtste eigenschap covey

De achtste eigenschap
 
Covey formuleert de achtste eigenschap als volgt: Ontdek je eigen 'stem', draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat u het beste in uzelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt. Dit geldt voor mensen persoonlijk, maar ook voor de creativiteit en resultaten in organisaties.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap:

Eigenschap 1: Wees proactief

Proactief zijn, of een persoonlijke visie hebben, betekent verantwoordelijkheid aanvaarden voor je houding en je daden. Neem het initiatief en de verantwoordelijkheid om iets teweeg te brengen.

Eigenschap 2: Begin met het eind in gedachten.

Dit is de eigenschap van persoonlijk leiderschap. Begin met een duidelijk beeld van je einddoel voor ogen, om te weten waar je nu staat, waar je naar toe gaat en wat je belangrijk vindt.

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst.

Dit is de eigenschap van persoonlijk management, van het organiseren en omgaan met tijd en verschillende gebeurtenissen. ‘Manage’ jezelf. Richt je bij het maken van plannen en het uitvoeren ervan op je prioriteiten.

Eigenschap 4: Denk win-win.

Win-win is de eigenschap van interpersoonlijk leiderschap. Win-win is een houding waarbij men streeft naar wederzijds voordeel. Deze manier van denken gaat uit van het voornemen om alle mogelijkheden te onderzoeken, net zo lang tot een oplossing wordt gevonden die beide partijen tot tevredenheid stemt. Als het niet lukt, wordt er geen deal gesloten.

Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden.

Dit is de eigenschap van empathische communicatie. Als je een ander begrijpt, leer je empatisch te luisteren, en daardoor zal de ander zich eerder blootgeven en je vertrouwen.

Eigenschap 6: Synergie.

Dit is de eigenschap van creatieve samenwerking of teamwork. Synergie ontstaat wanneer we verschillen op waarde weten te schatten door verschillende gezichtspunten nader tot elkaar te brengen om tot wederzijds respect te komen.

Eigenschap 7: Houd de zaag scherp.

Dit is de eigenschap van zelfvernieuwing. Ze heeft betrekking op het onderhoud en de verbetering van het beste instrument dat je hebt: jezelf. Daarbij gaat het om het onderhoud van je lichamelijke, spirituele, geestelijke en sociaal-economische vaardigheden.