managementmodellen

Elf tips om slecht nieuws te brengen

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Iedere manager moet het vroeg of laat doen: een slecht nieuws gesprek voeren, slecht nieuws mededelen aan zijn team of vertellen dat de onderneming in een crisis beland is. Hoe brengt u dergelijk nieuws met zo weinig mogelijk stress? Management Today geeft elf tips.

1. Stel het niet uit

Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt en hoe meer geruchten de kans krijgen. Plan een bijeenkomst. Nu!

2. Relativeer

Stel uzelf even voor over drie maanden van nu. Wat bent u aan het doen? Hoe voelt u zich? Is er echt iets veranderd? Hoe moeilijk het gesprek ook is dat u moet gaan voeren, u zult het heus wel overleven.

3. Bereid u voor

Bedenk een gedetailleerd antwoord op elke mogelijke vraag die u gesteld kan gaan worden. Oefen deze antwoorden tot ze vloeiend uit uw mond komen.

4. Wees eerlijk

Eerlijkheid leidt tot betrokkenheid en dat is vooral in slechte tijden van groot belang.

5. Ga in gesprek

Zorg dat mensen zich gehoord voelen door te vragen naar hun zorgen. Luister zonder hen te onderbreken of te veroordelen, doe geen beloftes die u niet waar kunt maken en toon medeleven en begrip.

6. Blijf objectief

Blijf bij de feiten (‘je resultaten zijn vijftien procent slechter dan de doelstellingen’) en hou gemene of flauwe waardeoordelen (‘je bent lui’) en uw persoonlijke gevoelens (‘ik voel me in de steek gelaten’) voor u.

7. Reken af met ontkenning

Leg de situatie nogmaals uit in andere bewoordingen of op een andere toon. Blijft u gehoor ontkennen, dwing het dan om logisch na te denken door te vragen waarom ze de dingen anders zien dan u.

8. Blijf kalm

Ook als u persoonlijk aangevallen wordt. Onthoud: men is boos op de situatie, niet op u.

9. Zeg ook iets positiefs

Slecht nieuws wordt vaak opgevat als persoonlijke kritiek. Herstel het evenwicht en vertrouwen door ook de goede dingen te benoemen (‘je hebt een geweldig gevoel voor humor/bent een doorzetter’).

10. Kijk vooruit

Of u er nu een coach voor in moet schakelen of iemand die kan helpen goede CV’s te schrijven, doe er alles aan om samen met uw team naar de toekomst te kijken.

11. Leef u in

Hoe vaker we slecht nieuws brengen, hoe meer we dat doen vanuit ons eigen perspectief. Probeer dat te voorkomen en leef u in in de ander. Bedenk welke eventuele voordelen er voor hem/haar/hen inzitten.

Bron: managersonline.nl

Datum: 8 september 2010