managementmodellen

Flexibilisering leidt tot verwarring

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
Be´nvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
Co÷rdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŰn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
Ge´ntegreerd VeranderManagement
Ge´ntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŰder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŰntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŰntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intu´tief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Het proces van flexibilisering van arbeid leidt tot complexe arbeidsverhoudingen en geeft continu´teitsproblemen in bedrijven. De werkgevers- werknemersverhouding verandert, het wordt onduidelijk wie welk mandaat heeft, hoe de verhoudingen tussen intern medewerker en externe kracht is ingericht en wie het merk gaan dragen.

Dat concludeerde de top van dienstverleningsbedrijven tijdens een bijeenkomst over de toekomst van professionele dienstverlening georganiseerd door het Professional Services Institute (PSI) van Nyenrode Business Universiteit.

Zelfstandige professional

Flexibilisering van arbeid is een ontwikkeling die zich heel snel doorzet. In 2020 is het totaal aantal ZZP'ers twee miljoen; naar verwachting is circa 25 procent hiervan - 500.000 in aantal dus - dan een ZP'er (zelfstandige professional). Een deel van de ZP'ers organiseert zich in netwerken rond grote klanten, bureaus of rond nieuwe en strategische thema's bij bepaalde klanten of klantgroepen. Deze ZP'ers, op welke manier dan ook georganiseerd, zijn voorbeelden van 'de nieuwe professional'. Ook de nieuwe generaties professionals hebben een sterke drang om vrij gevestigd te zijn, in netwerken te opereren en te leren door in veel verschillende omgevingen actief te zijn. Het proces van flexibilisering van arbeid leidt tot complexe arbeidsverhoudingen en geeft continu´teitsproblemen in bedrijven. Dit maakt dat de professionele dienstverlening momenteel geconfronteerd wordt met uiteenlopende dilemma's.

Enorme consequenties

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft enorme consequenties hoe professionele bureaus zich in de toekomst gaan organiseren; zij zien er dus ook anders uit. Een aantal grote bureaus, bijvoorbeeld in de accountancy, is gehalveerd in aantal professionals. Maar ook de klantorganisaties zullen qua omvang van vast personeel sterk zijn afgenomen. Voor een deel komt dat doordat nieuwe generaties werknemers en professionals geen uitdaging ervaren in een vaste arbeidsrelatie bij (grote) organisaties.

"Voor de consequenties die dit proces heeft, moet nog een oplossing gevonden worden. Dat is niet zo simpel. Er moet denkkracht voor ontwikkeld worden. Met deze rondetafelconferentie nemen we hierin een leidende rol," zegt prof dr. Frank Kwakman, hoogleraar Professional Services Management bij Nyenrode Business Universiteit.

Bron: managersonline.nl

Datum: 13 september 2010