managementmodellen

Hoe stuur je HNW aan?

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Werken vanaf een locatie vanwaar het werken op dat moment het handigst is. Logisch, nietwaar. Minder investeren in kantoorruimte en de mensen zijn ook buiten de kantooruren bereikbaar, omdat ze een pc en blackberry van de zaak hebben.  Maar welke regels gelden er als werknemers her en der verspreid hun werk doen en hoe stuur je hen aan?

Als dť reden waarom HNW nog niet gerealiseerd is in organisaties worden management en leiderschap genoemd (34 procent). Gevolgd door organisatiecultuur (31 procent). IT wordt hierbij opvallend weinig als oorzaak genoemd (2 procent). (bron: CBS) Grote bedrijven – waar het telewerken het snelst groeit – hebben vaak locaties en medewerkers over de hele wereld die elkaar via telefoon, e-mail en videoboodschappen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vorderingen van de werkzaamheden. Maar om een versnipperd team te leiden zijn andere vaardigheden nodig.

Do’s

         Blijf vooral naar de individuele werknemer kijken.

         De ene werknemer vindt flexibele werken dť oplossing, een ander moet er niet aan denken. Zoek uit wanneer uw werknemer het meest efficiŽnt werkt.

         Laat het sociale contact niet verwateren.

         Werknemers hebben behoefte aan sociale contacten met collega’s. Denk hierbij aan: wekelijkse werkbesprekingen, op een vaste tijd en (kleine)bedrijfsuitjes. Zo blijven ze zich verbonden voelen met de organisatie.

         Houd wel enige structuur in het werkritme.

         Plan werkbesprekingen op vaste tijden en stel deadlines vast. Zo heeft de flexibele werknemer het gevoel dat hij niet te vrij wordt gelaten.

         Informeer werknemers goed over HNW.

         Zo zijn uw werknemers goed voorbereid en kunnen ze bepalen of HNW wat voor hen is.

         Zorg dat het contact met de collega’s onderling goed verloopt.

         Zodat werknemers hulp aan collega’s kunnen vragen, ook als ze thuiswerken.

Don’ts

         Te weinig aandacht voor de werkplek thuis en op het werk.

         Een werknemer kan pas goed en efficiŽnt flexibel (thuis)werken als hij of zij daar de juiste (technische) middelen voor heeft! Zorg dat er genoeg flexibele werkplekken op de werkvloer zijn.

         Ga niet te snel mee met de trend.

         Stel altijd het belang van de organisatie en de werknemer centraal.

         Onvoorbereid aan het HNW beginnen.

         Het managementteam moet weten hoe HNW in elkaar steekt. Voorbereiding is het halve werk.

         Pas op voor overmatig thuiswerken, zo kan een werknemer sneller gestrest worden!

         In tegenstelling tot overmatig thuiswerken, moet u als werkgever ook opletten voor ‘werkontwijkend gedrag’. Dit kunt u voorkomen door deadlines vast te stellen en tussentijdse evaluaties te plannen.

Werknemers willen liever ‘Het Oude Werken’

Als het aan werkgevers ligt, zetten ze hun mensen aan ‘Het Nieuwe Werken’. Maar veel werknemers zijn nog niet toe aan moderne werkplek. Ze willen regelmaat en structuur en vinden het fijn om een eigen werkplek en contact met collega’s te hebben.

Bron: managementsite.nl

Auteur: Willem Mastenbroek

Datum: 22-11-2010