managementmodellen

Nederlander staat open voor verandering

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Nederlanders staan open voor verandering. Nederlanders geloven dat verandering over het algemeen leidt tot verbetering en zien vaak de noodzaak van verandering. De verandering die Nederlanders als het meest positief ervaren is de mogelijkheid die de techniek ons biedt (ruim 70 procent).

Dit concludeert BNP Paribas, 'the bank for a changing world', naar aanleiding van de 'Change Index', het onderzoek naar Verandering dat Blauw Research onlangs voor de bank heeft uitgevoerd. 

Change Index

In het Change Index onderzoek naar verandering is op basis van stellingen de algemene veranderingsgezindheid en de veranderingsbehoefte van Nederlanders gemeten. Daarnaast is gekeken naar wat Nederlanders zien en willen veranderen en het belang van deze veranderingen.

BNP Paribas wil de gewenste veranderingen in de landen waar zij actief is in kaart brengen. De bank is van plan het onderzoek jaarlijks te gaan uitvoeren om de Change Index per jaar en bijvoorbeeld ook per land met elkaar te kunnen vergelijken. Nederland is het eerste land waar het Change Index onderzoek naar verandering is uitgevoerd.

Veranderingsgezind

Op dit moment geeft de Change Index aan dat de gemiddelde Nederlander een algemene veranderingsgezindheid score heeft van 58 (op schaal van 1 tot 100). Bij de analyse van de Change Index is verder gekeken naar opvallende conclusies en verschillen in veranderingsgezindheid op basis van ondermeer geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Opvallende zaken die naar voren kwamen zijn:

- Mannen zijn meer veranderingsgezind dan vrouwen

- Hoog opgeleiden zijn meer bereid tot verandering dan de midden en laag opgeleiden

- Jong en oud zijn ongeveer even veranderingsgezind

- Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat je verandering vaak kunt omzetten naar verbetering (minder dan tien procent vindt van niet)

- Relatief de meeste Nederlanders vinden dat veranderingen, op welke gebied dan ook, noodzakelijk zijn (twaalf procent vindt van niet)

- Maar een relatief klein deel van de Nederlanders vindt dat vroeger alles beter was (veertien procent) of staat huiverig ten opzichte van veranderingen (twaalf procent)

Website

Vanaf nu is de website change-index.nl online. Hierop kan elke bezoeker anoniem de eigen Change Index (veranderingsgezindheid) berekenen en vergelijken met anderen.

Meest verwachte veranderingen

Veranderingen die betrekking hebben op de portemonnee van Nederlanders (zoals kosten van de zorg en het dagelijks leven) worden het meest verwacht (ongeveer 90 procent). Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat onderwerpen in de persoonlijke sociale levenssfeer (zoals stabiliteit van liefdesrelaties) niet veranderen.

Meest gewenste veranderingen

Van alle voorgelegde mogelijke veranderingen zou Nederland het liefst zien dat de regering haar volle aandacht richt op het verbeteren van de economie. Ook willen Nederlanders dat de welvaart een betere verdeling krijgt. De meest gewenste veranderingen hebben, net als de meest verwachte veranderingen, betrekking op de financiŽle situatie.

Belang van verandering

Hoe ouder de Nederlanders, des te meer veranderingen zij verwachten op bijvoorbeeld financieel en technologisch gebied. Hoewel oudere mensen de meeste veranderingen verwachten, staan jongeren het vaakst positief tegenover veranderingen op met name politiek, financieel en technologisch gebied.

Hoe jonger de Nederlanders, des te minder zorgen zij zich maken over verschillende ontwikkelingen en veranderingen.

Portemonnee

Veranderingen die betrekking hebben op de portemonnee van Nederlanders (zoals kosten van de zorg en het dagelijks leven) worden het meest belangrijk gevonden en (indien een verslechtering optreedt) uiteraard als negatief ervaren. De Nederlander is over het algemeen positief over veranderingen die te maken hebben met technologische ontwikkelingen en over de stijging van de gemiddelde levensduur. Veranderingen door technologische ontwikkelingen worden echter (nog) niet heel belangrijk gevonden.

Bron: Managersonline.nl