managementmodellen

Organiseren & managen

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

'Organiseren en managen' is een inleiding in de organisatiekunde. De auteurs Doelen en Weber bespreken de belangrijkste thema's op het gebied van organiseren en managen. Door de diverse onderwerpen te plaatsen in het kader van het beproefde 7S-model van McKinsey, dragen de auteurs een aanpak aan waarmee studenten organisaties leren bekijken. Hen wordt zo de mogelijkheid geboden om betekenis en diepgang te geven aan organisatieverschijnselen in de praktijk.

Het boek kenmerkt zich door:
- een competentiegerichte en beroepsvoorbereidende aanpak (competentieschema's);
- een sterke praktijkcomponent (voorbeelden en casuÔstiek);
- geschiktheid voor zelfstudie (vragen en opdrachten per hoofdstuk);
- een toegankelijke schrijfstijl;

Deze tweede editie is full colour gedrukt, in een nieuwe vormgeving opgemaakt en voorzien van actueel en prikkelend beeldmateriaal. Met nieuwe actuele voorbeelden en opdrachten wordt de theorie toepasbaar gemaakt.

Op verzoek van docenten is het eerste hoofdstuk aangepast naar een beknoptere inleiding op organiseren en managen. In de daarop volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderwerpen besproken aan de hand van het 7S-model. Daarbij worden vooral de samenhang en de relaties tussen de verschillende thema's benadrukt. Het laatste hoofdstuk geeft aan hoe je tot een organisatiediagnose en -advies kan komen.

'Organiseren en managen' prikkelt de lezer om meer te weten te komen over de werkwoorden die zijn (aanstaande) beroepsleven kenmerken: organiseren en managen.

Inhoudsopgave

Inleiding

1 Organiseren en managen, een algemene schets

1.1 Omgeving van de organisatie
1.2 Taken van het management
1.3 Managementniveaus en managementrollen
1.4 Vier algemene organisatieproblemen
1.5 Visies op organisatieproblemen
1.6 Systeemperspectief
1.7 Meten is weten: zicht op de bedrijfsprocessen
1.8 Het doel van meten
1.9 Beslissen en beslissingsmethoden
1.10 Organisatieverandering
1.11Ontwikkeling van de organisatie
1.12 Organiseren en managen: the basics
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

2 Hoofdlijnen van het 7S-model
2.1 Het 7S-model
2.2 Strategy
2.3 Structure
2.4 Systems
2.5 Staff
2.6 Style
2.7 Shared Values
2.8 Skills
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

3 Strategie
3.1 De begrippen strategie, missie en visie
3.2 Service en kwaliteit
3.3 Meedenken met de klant
3.4 Kernbekwaamheden en kerngebieden als pijlers om de doelen te bereiken
3.5 Strategie als wapen in de strijd om marktaandeel
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

4 Structuur
4.1 Aanbrengen van structuur
4.2 Groeperen van taken en functies
4.3 Combinatie van F-, P-, M- en G-indeling
4.4 Structuurvormen volgens Henry Mintzberg
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

5 Systemen
5.1 Het systeemperspectief
5.2 Systemen voor het formuleren van de strategie
5.3 Systemen voor het beheersen van de organisatie
5.4 Systemen voor de werving en selectie van personeel
5.5 Systemen om medewerkers te motiveren
5.6 Systemen voor de beheersing van kwaliteit
5.7 Informatiesystemen
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

6 Personeel
6.1 Demografische factoren
6.2 Relatie tussen individu en organisatie
6.3 Zeven algemene eisen aan het individu
6.4 Competenties
6.5 Motivatie
6.6 Personeelsbeleid
6.7 Persoonskenmerken
6.8 Teamrollen
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

7 Managementstijlen
7.1 Klassieke benadering van managementstijlen
7.2 Eigenschappen van de effectieve leider volgens Covey
7.3 Managementstijl met denken en doen als uitgangspunt
7.4 Transformerend en transactioneelleiderschap
7.5 Leiderschapscompetenties
7.6 Hemelse en helse leiders
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

8 Sleutelvaardigheden
8.1 Core competences from the inside
8.2 Omvang van bedrijven en hun sleutelvaardigheden
8.3 Competentiemanagement
8.4 Acht kenmerken van excellente organisaties
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

9 Gedeelde waarden
9.1 Inhoud van bedrijfscultuur
9.2 Betekenis van bedrijfscultuur
9.3 Typen bedrijfscultuur
9.4 Relatie tussen bedrijfscultuur en prestatie
9.5 Het 7S-model als middel voor beschrijving, diagnose en advies
9.6 Klokkenluiders en integriteit
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten

10 Diagnose en advies op basis van het 7S-model
10.1 Het ideale 7S-model
10.2 Introductie van een nieuw 7S-model
10.3 Casus 'Veenstra Makelaars'
10.4 Tot slot
Samenvatting
Kernbegrippen
Vragen en opdrachten