managementmodellen

Recensie: worktypes

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Het boek 'Worktypes' is geschreven voor mensen die: veel tijd doorbrengen in weinig productieve vergaderingen; te weinig tijd hebben; mensen die goede ideeŽn hebben maar naar wie niet wordt geluisterd; als uw manager geen aandacht voor u lijkt te hebben of als het team waarin uw werkt vastloopt. Eenieder kan zich wel in een of meerdere van deze situaties verplaatsen. Het is echter niet gemakkelijk om met deze problemen om te gaan. Natuurlijk heeft onze deskundigheid invloed op onze prestaties, maar die worden beÔnvloed door onze persoonlijkheid. Dit boek gaat juist over deze persoonlijkheden, over ons psychologische type. Alledaagse werkzaamheden en contacten komen in dit kader aan de orde.
 
In hoofdstuk 1 worden de beschrijvingen van de voorkeuren en de zestien persoonlijkheidstypes weergegeven. Op basis van deze beschrijvingen kunt u een goede inschatting maken welk type u bent, en met welke types u op uw werk te maken hebt. Deze type-indeling is gebaseerd op de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), 's werelds meest gebruikte persoonlijkheidstest. Deze gaat uit van het idee van 'voorkeuren'. Als we hier inzicht in hebben begrijpen we onszelf en anderen beter, en verbeteren we onze interactie met collegae. De type-indeling, gebaseerd op theorieŽn van de Carl Jung, kunt u met een gerust hart maken. De auteurs geven namelijk aan dat er geen betere of slechtere types zijn, alleen verschillende uitgangspunten en talenten. Elk type heeft zijn eigen nuttige inbreng. Ook is de indeling niet bedoeld als een hokje met grenzen. Er zijn namelijk nog veel andere factoren die van invloed zijn op ons gedrag. Welke factoren dit zijn wordt verder niet genoemd. Dit vind ik dan ook minder sterk. Er wordt geen totaalbeeld geschetst en aangegeven over welk gedeelte van het gedrag we het hebben. Een schematisch overzicht van alle zestien types had tevens het geheel overzichtelijker gemaakt.
 
In de hoofdstukken 2 tot en met 9 worden de types afgezet tegenover veelvoorkomende problemen (op de werkvloer); communicatie en conflicten, timemanagement, vergaderingen, leiderschap, teamwork verandering en stress. In deze hoofdstukken wordt aan de hand van cases weergegeven wat de reactie van een type in een bepaalde situatie is. Dit werkt zeer verhelderend. Ook worden per type tips, aandachtspunten en voorbeelden vermeld. Hier zitten veel leermomenten in. Je herkent jezelf en de collega's. Je krijgt hierdoor meer inzicht in de reactie van jezelf en van de ander.
 
In het 'nawoord' schrijven de auteurs dat mensen met behulp van de typetheorie het communiceren kunt verbeteren, problemen sneller kunt oplossen en het werk gemakkelijker kunt verrichten. Ik kan me daar wel in vinden. Het zal in de praktijk wel veel oefenen worden en daar is dan ook het nodige doorzettingsvermogen en zelfreflectie bij nodig. Daar komt nog bij dat mensen en het werk nog meer kanten hebben dan alleen de die van psychologische type!
 
'Worktypes' is een boek voor mensen op alle niveaus van bedrijven en organisaties, van administratief medewerkster tot de president-directeur, van enig aandeelhouder tot de medewerker van een multinational. Het boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kan ook als naslagwerk zijn dienst bewijzen bijvoorbeeld voor personeelsadviseurs, trainers of managers. De meeste inzichten zullen worden verkregen door met collega's vanuit wederzijds respect met elkaar te praten over de onderlinge overeenkomsten en verschillen. Dit geeft aanleiding tot een zinvolle discussie. Een degelijk en handzaam boek gebaseerd op 's werelds meest gebruikte persoonlijkheidstest. Een intensief gebruik kan leiden tot meer zelf inzicht en een effectiever optreden in situaties op het werk en privť. U wordt ook bewust van andere typeverschillen. Voor de professionals en de liefhebbers van psychologie die zich verder willen verdiepen in de persoonlijkheidstypes kan ik nog verwijzen naar het boek 'Lifetypes' van dezelfde uitgever.
 
Kijk bij het model MBTI.

Je kan het boek direct bestellen door op de cover van het boek te klikken!