managementmodellen

Tien manieren om uzelf te verkopen op het werk

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Of u het nu leuk vindt of niet, u zult zelf moeten verkopen om hogerop te komen. mensen die met hun resultaten en zichzelf te koop lopen, zijn degenen die nieuwe opdrachten en promoties toegewezen krijgen. Soms tellen woorden nu eenmaal zwaarder dan daden.

Forbes geeft tien tips om uzelf te verkopen zonder over te komen als arrogante blaaskaak.

1. Vertel uw verhaal

Bedenk en oefen een korte pitch waarin u in enkele woorden vertelt wie bent en wat u zoals gedaan hebt in uw carriŤre. Steek dit verhaal af als u zich voorstelt aan nieuwe mensen.

2. Wees niet verlegen

Doe altijd actief mee aan vergaderingen. Let op uw lichaamstaal en op uw kleding. Volg een cursus ‘Spreken in het openbaar’ als u van nature verlegen bent.

3. Zet uw prestaties in chronologische volgorde

Maak een Word-document aan waarin u al uw prestaties opschrijft. Zet er bij wat u ervoor hebt gedaan en waarom het belangrijk was. Zet er, indien mogelijk, ook bij hoe uw prestatie bij heeft gedragen aan het succes van de onderneming. Vermeld de positieve feedback die u heeft gekregen. Lees deze lijst door voor u een functioneringsgesprek heeft.

4. Netwerk

Zet uzelf zowel binnen als buiten de onderneming op de kaart. Houd uw LinkedIn profiel up to date.

5. Word onmisbaar

Blinkt u ergens in uit? Kijk of er manieren zijn om dit toe te passen in uw huidige functie. Spreekt u een andere taal? Heeft Excel geen geheimen voor u? Buit deze vaardigheden uit en word onmisbaar op een bepaald terrain.

6. Maak uzelf zichtbaar

Ga aan de slag met het grootste probleem waar uw onderneming mee te maken heeft. Vindt u een effectieve oplossing, dan zal dat niet onopgemerkt blijven.

7. Reik een helpende hand

Weet wat uw baas belangrijk vindt en zorg er vervolgens voor dat hij te weten komt dat uw werkzaamheden zijn problemen oplossen.

8. Accepteer complimenten

Krijgt u een complimentje, doe dit dan niet teniet met een reactie als ‘het stelde niks voor’ of ‘ach, ik had het zo gedaan’. Zeg gewoon: ‘dank je’.

9. Promoot uw collega

Wees altruÔstisch. Als u anderen helpt, helpt u ook uzelf. Als uw team een goede prestatie neerzet, bedank en feliciteer ze dan per e-mail (en cc naar uw eigen leidinggevende).

10. Wees uzelf

Wees authentiek. Zoek een manier om uzelf te promoten die echt bij u past.

Bron: Forbes en Managersonline.nl