managementmodellen

Tien succesfactoren voor groei en efficiency

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Na een aantal zware jaren is de industrie weer op de goede weg. Niet langer wordt er alleen gewerkt aan herstructurering; er kan weer gekeken worden naar groeimogelijkheden. Naast groei staat ook verhoogde efficiŽntie bovenaan op de agenda van de Chief Financial Officer (CFO).

Om dit te bereiken zal de focus liggen op het productportfolio, de productie en het werkkapitaal, waarbij innovatie en ontwikkeling een minder grote rol zullen spelen dan in 2010. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants en de ‘International Controller Association’, uitgevoerd onder 100 West-Europese CFO’s en commerciŽle directeuren uit de industrie.

Opleving economie

De opleving van de economie lijkt stabiel en zet zich voort in 2011. Het vertrouwen van het bedrijfsleven in de komst van betere tijden wordt bevestigd door de agenda voor 2011 van de CFO. Waar in 2010 iets meer dan de helft zich nog richtte op product portfolio’s (53 procent) en productie (54 procent), is bijna 70 procent van de CFO’s van plan te werken aan deze onderdelen in 2011. Hierbij zal inkoop en logistiek een grote rol gaan spelen, terwijl innovatie en ontwikkeling worden beschouwd als minder belangrijk dan vorig jaar.

Organische groei

Het komende jaar zullen de meeste bedrijven zich richten op organische groei (78 procent), groei vanuit het bestaande bedrijf. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan zich op groei te richten als gevolg van fusies en overnamen, anorganische groei. Naast groei willen de bedrijven zich richten op het terugdringen van de productiekosten en het verhogen van de efficiŽntie.

Succesfactoren

De onderzochte bedrijven laten weten dat het creŽren en managen van groei, optimaliseren van productiekosten en meer flexibel worden de grootste uitdagingen zijn van komend jaar. Roland Berger en de ‘International Controller Association’ hebben tien succesfactoren geÔdentificeerd om de doelstellingen voor 2011 te bereiken:

1. Selecteer de meest veelbelovende diensten/producten van de organisatie;

2. Definieer duidelijke, meetbare doelen;

3. Synchroniseer de diensten/producten om frictie te voorkomen;

4. Vorm een plan voor het beste gebruik van de diensten/producten;

5. Zorg dat de randvoorwaarden gecreŽerd zijn: budgetten, hulpmiddelen etc;

6. Vorm cross-functionele teams;

7. Integreer de doelen in de persoonlijke targets;

8. Introduceer een effectief projectmonitoring systeem;.

9. Evalueer regelmatig met het management;

10. Lanceer ondersteunende communicatie binnen de organisatie.

Bron: managersonline.nl

Datum: 15-02-2011