managementmodellen

Tien tips om de kracht van uw team te ontsluiten

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Voor de meeste bedrijven is het geen makkelijke tijd. Soms zijn vacaturestops nog steeds van kracht en zult u alles op alles moeten zetten om alles uit uw huidige team te halen. Maar het bewijs is er: als managers hun mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, is hun personeel stukken gemotiveerder.

Paul Fairhurst van het Institute for Employment Studies geeft op Management Today tien tips voor managers om de sterke kanten van het team naar boven te halen:

1. Identificeer hun sterke punten

Zoek zowel uit waar uw mensen goed in zijn als wat ze leuk vinden. Wat gaat ze helemaal vanzelf goed af? Waar spreken ze vol vuur over? Wat doen ze ook zonder dat u ze erom hoeft te vragen?

2. Stel duidelijke doelen

Mensen moeten weten wat het doel is, maar u moet ze niet stapje voor stapje uitleggen hoe ze dat moeten bereiken. Als u zich richt op hun sterke kanten, komen de resultaten vanzelf.

3. Bedenk hoe ze hun sterke kanten in kunnen zetten

Ga in gesprek met uw medewerkers over de manier waarop ze hun sterke kanten het best in kunnen zetten om de eerder genoemde doelstellingen te bereiken.

4. Focus op de sterke punten, niet de zwakke

Iedereen heeft dingen waar hij/zij minder goed in is en het is moeilijk om ineens uit te gaan blinken op die gebieden. Push mensen daarom niet hun zwakke kanten te verbeteren, maar kijk of hun sterke kanten de minder goede kunnen compenseren (in plaats van ze op de zoveelste dure cursus te sturen om hun zwakke kanten aan te pakken).

5. Doe aan teambuilding

Welke sterke punten brengt ieder teamlid in en hoe kunnen die het best ingezet worden om samen tot specifieke doelstellingen te komen? Zorg dat iedereen de sterke kanten van de anderen kent en wie waar die persoon het best op zijn plek is.

6. Pas de functie aan

Kijk of u iemands functie dusdanig aan kunt passen dat zijn/haar sterke kanten nog meer naar voren komen. Geef iemand bijvoorbeeld extra verantwoordelijkheden of herverdeel de onderlinge taken.

7. Besef dat iedereen anders is

Iedereen is uniek. Een goede manager is in staat iedereen eerlijk en gelijkwaardig te behandelen.

8. Help medewerkers zich te ontwikkelen

En richt u daarmee op hun sterke kanten! Vaak wordt geprobeerd de dingen waar mensen niet zo goed in zijn op te krikken, maar de beste resultaten worden behaald als mensen beter en beter worden op een gebied waar ze al aanleg voor hebben.

9. Geef positieve feedback

Spreek uw waardering uit als iets goed is gegaan en als mensen hun sterke kanten effectief benut hebben. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen, en stimuleert om hun sterke kanten nog beter in te zetten.

10. Overdrijf niet

Het is verleidelijk om iets waar we goed in zij te pas en te onpas in te zetten. Let er dus op dat medewerkers zich niet dusdanig  blindstaren op waar ze goed in zijn dat ze nergens anders meer oog voor hebben. Dan kan het zelfs een zwakte worden. Rem indien nodig af.

Bron: managersonline.nl

Datum: 27 september 2010