managementmodellen

Tien tips voor een efficiŽnte relatie met uw secretaresse

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Download volledige rapport: bijzonder interessante toelichting van de kleurenleer van Jung in het discovery-model.

Managers en hun management assistants blijken zeer verschillende persoonlijkheden te hebben en herkennen hierdoor mekaars stresssignalen te laat of zelfs helemaal niet.

Dit blijkt uit een analyse van de persoonlijkheid van management assistants uit BelgiŽ, Nederland, Luxemburg en Groot-BrittanniŽ door OfficeTeam in samenwerking met Insights.

Het onderzoek onderscheidt twee toonaangevende persoonlijkheden met elk zeer specifieke karaktertrekken. De meerderheid (52,5%) van de secretaresses heeft een ondersteunende, relationeel ingestelde persoonlijkheid waarvan rust, vertrouwen en diepgang de kern uitmaken. Daartegenover staat het dominante profiel van de managers (48%) dat staat voor leiding en assertieve actie.

Eťn op twee managers en management assistants hebben dus totaal tegenovergestelde persoonlijkheden. Dit is op zich geen probleem, want juist omdat ze mekaars tegenpool zijn, trekken ze elkaar ook aan. Als de relatie effectief is, dan zijn ze zeer complementair. Indien dit echter niet het geval is, geeft dit aanleiding tot een foute interpretatie van mekaars stresssignalen en staat het een efficiŽnte communicatie in de weg.

Zo is de meerderheid van de managers met dit dominante profiel op een goede dag daadkrachtig, veeleisend, vastberaden, wilskrachtig en doelbewust, en zijn secretaresse zorgzaam, relatiegericht, harmonieus, ontspannen en geduldig. Wanneer deze zelfde manager echter op een minder goede dag stress wil ventileren, kan dit zich uiten in agressief, controlerend, drammerig, dominant en intolerant gedrag. De persoonlijkheid van de management assistants – die tijdens het onderzoek als maatstaf naar boven kwam – zal dan echter stresssignalen geven die zich verwoorden in gedwee, passief en traag gedrag, afhankelijkheid en koppigheid.

Aandacht besteden en rekening houden met de persoonlijkheid van de management assistant leidt tot meer efficiŽntie en loyaliteit. De professionele relatie wordt immers versterkt, de samenwerking efficiŽnter en de uiteindelijke resultaten beter.

10 tips voor een efficiŽnte relatie met uw secretaresse

Deze tips zijn gebaseerd op de bevindingen van de management assistants. Het valt op dat management assistants duidelijk behoefte hebben aan persoonlijk en menselijk contact wat hen toelaat hun praktische taken optimaal af te handelen. Indien managers 5% van hun tijd investeren in persoonlijk contact met hun assistants dan zullen de overige 95% taakgerichte contacten veel efficiŽnter en met minder stress afgehandeld worden.

1. Neem af en toe wat gas terug

2. Straal warmte en empathie uit

3. Ondersteun uw secretaresse

4. Blijf ontspannen in de omgang

5. Wees ook diplomatisch

6. Focus minder op snelheid en meer op efficiŽntie

7. Kijk verder dan het resultaat op korte termijn

8. Toon niet alleen uw drang om te winnen

9. Versterk de teamgeest

10. Durf informeel zijn

Bron: 6minutes.be