managementmodellen

Twee mythes over leiderschap hard onderuit gehaald

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

 
 
 
 
 
 
 
xxxx

Veel managers zijn inmiddels doodmoe van alle boeken en artikelen die circuleren over leiderschap, die bovendien allemaal iets anders vertellen. Komt bij dat de leiders van vandaag het eerder slechter dan beter doen dan hun voorgangers. Goed leiderschap is echter belangrijker dan ooit. Maar is er wel een manier van leiding geven die organisaties de verandering en succes brengt die nodig is?

Nee, zegt John Roulet op Management Issues, maar er is wel een tactiek die beter werkt dan al die moderne leiderschapstheorieŽn, een tactiek die al zo oud is als de mensheid. Roulet raadt u aan om alle nieuwe mythes over leiderschap overboord te gooien en te herontdekken wat echt leiderschap inhoudt.

Mythe versus waarheid

Hij stelt voor om allereerst twee hardnekkige, nieuwe leiderschapsmythes te ontkrachten en ze te vervangen door eeuwenoude, onweerlegbare waarheden:

Mythe 1: leiders zijn visionair en inspirerend

We hebben de neiging leiderschap te associeren met mensen die goed kunnen communiceren, visionair zijn en anderen inspireren. Leiderschap gaat echter over daden en prestaties, niet over persoonlijke en sociale eigenschappen. Persoonlijke eigenschappen staan niet garant voor goed leiderschap. Die fout wordt keer op keer gemaakt en dat leidt tot het verwarrende, middelmatige en ronduit slechte leiderschap dat tegenwoordig zo normaal is in het bedrijfsleven en bij de overheid. Maar wat is leiderschap dan wel? Simpel: leiderschap meet u aan de kwaliteit van iemands prestaties. Die prestaties zijn onder te verdelen in drie componenten:

1. Resultaat: de daden van de leider uiten zich in iets van waarde.

2. EfficiŽnt gebruik van middelen: een leider let op de kosten en zet zijn middelen doordacht in.

3. Behoud van waarden: wat de leider doet en bereikt moet in overeenstemming zijn met de waarden van alle belanghebbenden.

Niet elke goede leider uit de geschiedenis was zo geweldig visionair of communicatief sterk, wel voldeden ze allemaal aan deze drie criteria. Het gaat erom wat iemand bereikt als leider, niet meer en niet minder. Als organisaties dat concept omarmen, is de weg vrij voor echt effectieve leiders.

Mythe 2: leiders leiden mensen

Sekteleiders leiden mensen, leiders in het bedrijfsleven leiden prestaties. Goede zakelijke leiders proberen niet om persoonlijkheden en emoties te leiden zoals sekteleiders doen. Gewoon omdat ze daar geen tijd voor hebben en bovendien geen psychotherapeuten zijn. Natuurlijk dragen bepaalde persoonlijkheidskenmerken bij aan betere prestaties maar dat wil niet zeggen dat een leidinggevende moet proberen die kenmerken te ontwikkelen of bij te sturen. Dat is aan de mensen zelf. De meesten van ons zijn prima in staat goed te blijven presteren ondanks persoonlijke problemen en stress, daar hoeft een manager zich niet mee te bemoeien. Vaak werkt dat zelfs verwarrend en averechts. De taak van de leider is om de werkplek zo in te delen dat niets de gewenste prestaties in de weg staat en alles te elimineren waarvoor dat wel geldt. In een dergelijke omgeving kunnen medewerkers optimaal presteren. Zo niet, dan zijn ze niet minder als mens, maar passen we wellicht beter in een andere omgeving.

Bron: managersonline.nl