managementmodellen

Vier eigenschappen van de Nieuwe Professional

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

 
 
 
 
 
 
 
xxxx

Er is een nieuwe generatie professionals op de arbeidsmarkt. De Nieuwe Professionals zijn er in alle leeftijden; jong en niet meer zo jong, onbevangen en door de wol geverfd. Niet leeftijd, maar mentaliteit kenmerkt de Nieuwe Professional. Die mentaliteit zegt alles over hoe hij in zijn werk staat. Hoe herken je de Nieuwe Professional (m/v)? Hieronder een checklist.

Vakmanschap

Nieuwe Professionals weten wat ze kunnen en weten dat er mťťr in zit als je je blijft ontwikkelen op je vakgebied. Vooruit willen, ernaar blijven streven beter te worden. Voor Nieuwe Professionals is dat geen aangeleerd gedrag, maar een natuurlijke houding. De liefde voor het vak drijft hem. Daarom investeert hij voortdurend in opleiding en zelfontplooiing.

Gelijkwaardigheid

De Nieuwe Professional is geen werknemer, maar ‘arbeidgever’. Ook in loondienst verliest hij zijn gevoel van onafhankelijkheid niet. Hij is zich bewust van zijn  waarde en betekenis voor een bedrijf. Zoekt de synergie tussen bedrijfsdoelstellingen en zijn individuele doelen en drijfveren. En baseert daar zijn carriŤrekeuzes op.

Eigen verantwoordelijkheid

De Nieuwe Professional trekt verantwoordelijkheid naar zich toe. In het werk, in het leven. Leren, groeien in je rol. De Nieuwe Professional weet dat dit vooral een eigen verantwoordelijkheid is. Dat je je eigen kansen creŽert. Dat je zťlf je waarde op de arbeidsmarkt bepaalt.

Je innerlijke kracht

Maar als Nieuwe Professional word je door meer dan alleen kennis en kunde gedreven. Er is meer. Noem het je passie. Je energie. Niet alleen voor je vak. Maar voor wie je zelf bent. Je ‘zijn’. Ook daarin wil je blijven groeien. Je bent dan ook in staat om naast je IQ ook je SQ en EQ te ontwikkelen. Dat is belangrijk. Want daaruit komt de moed om je eigen koers te varen. En als dat nodig is van koers te veranderen.

Je zoekt dan ook naar bedrijven en organisaties die de ruimte bieden aan jou als compleet mens. Die niet alleen een beroep doen op je handen en hersenen, maar juist ook op je gevoel, emotie en zelfinzicht. Die jouw talenten en persoonlijke drijfveren herkennen en erkennen. Want als jij in staat wordt gesteld je talenten in te zetten in lijn met je persoonlijke drijfveren, kom je in een staat van ‘flow’. Een ultieme situatie van heerlijk bezig zijn en ook nog eens productief zijn. Een situatie waarin je ogenschijnlijk gemakkelijk het verschil kunt maken. Een staat van: Celebrate Work!

Bron: vitea.nl