managementmodellen

Vier succesfactoren voor het leiden van virtuele teams

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
Be´nvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
Co÷rdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŰn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
Ge´ntegreerd VeranderManagement
Ge´ntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŰder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŰntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŰntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intu´tief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Erin Meyer, hoogleraar aan INSEAD, stelt dat er steeds meer teams zijn die verspreid over de wereld hun werk doen Ún dat die teams andere managementvaardigheden vereisen. Soms zelfs de tegenovergestelde van de vaardigheden die u nodig heeft om een team op uw eigen locatie te leiden.

 Op Forbes zet ze vier van die verschillenop een rij.

1. U moet anders leiding geven

Teams die zich op dezelfde locatie bevinden hebben vaak baat bij een manager die fungeert als facilitator, virtuele teams daarentegen hebben meer aan een leider die duidelijk richting geeft en geen ruimte laat voor misinterpretaties. Gecentraliseerde co÷rdinatie met duidelijke taakomschrijvingen werkt vaak het best in verspreid opererende teams. Als het team fysiek bij elkaar zit, kan het allemaal wat losser.

2. U komt op een andere manier tot besluiten

Teams werken vaak niet hetzelfde in verschillende landen. In Amerika vragen managers input van hun team, hakken ze snel knopen door en doen ze nog snel aanpassingen terwijl het project al loopt. In Zweden worden beslissingen pas genomen als alle teamleden op ÚÚn lijn staan. Een langdurig proces, maar daar staat tegenover dat er veel consensus is en de uitvoering vaak razendsnel gaat. In Frankrijk zijn discussies en confrontaties standaard bij het besluitvormingsproces. En in Japan worden de echte beslissingen vaak genomen in informele, ÚÚn op ÚÚn bijeenkomsten voor ze gepresenteerd worden aan de groep. Cultuur is hier allesbepalend. Leidt u een virtueel team, dan is het essentieel dat er precies vastgesteld wordt hoe beslissingen genomen geworden. Wilt u het Úcht goed doen, dan regelt u het zo dat op verschillende momenten tijdens het project verschillende besluitvormingsprocessen gehanteerd worden.

3. U moet op een andere manier vertrouwen kweken

Vertrouwen krijgt een hele nieuwe betekenis in virtuele teams. Als u uw collega’s elke dag tegenkomt bij de koffieautomaat weet u bijna vanzelf wie u wel en niet kunt vertrouwen. In een team dat elkaar niet fysiek tegenkomt, wordt het vertrouwen bijna alleen gemeten in termen van betrouwbaarheid. Het gaat er dus om dat er resultaten geboekt worden en afspraken nagekomen worden. Betrouwbaarheid, oftewel vertrouwen, wordt daarom pas na twee of drie projecten duidelijk.

4. U moet anders communiceren

Het grootste verschil tussen leiding geven aan een team in uw directe omgeving en aan een team op afstand is de communicatie. Virtuele communicatie is per definitie minder overtuigend. Een tip om beter te communiceren op afstand is om ook nu gebruik te maken van lichaamstaal. Blijft u stokstijf op uw stoel zitten tijdens een videoconferentie dan verliest u aan overtuigingskracht. Rondlopen of tenminste uw armen bewegen  tijdens een gesprek op afstand kan uw boodschap al vele malen versterken.

Bron: managersonline.nl

Datum: 24 augustus 2010