managementmodellen

Vijf tips om te communiceren op afstand

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

 
 
 
 
 
 
 
xxxx

Als virtuele teams echt de toekomst worden, kunnen managers hun borst natmaken. Uit onderzoek van VitalSmarts bleek namelijk dat maar liefst dertien van de veertien meest voorkomende problemen op het gebied van werkrelaties vaker voorkomen als teams fysiek van elkaar gescheiden zijn.

Bovendien zijn de problemen dan moeilijker op te lossen en duren conflicten langer. En dat is allemaal slecht voor de productiviteit. Als mensen problemen hebben met een collega die op een andere locatie werkt, doen ze vaak of helemaal niks of gaan ze over tot een verbale aanval. De stille aanpak behelst onder andere de telefoon niet opnemen als de betreffende collega belt, niet terugbellen of e-mailen en hen niet betrekken bij belangrijke beslissingen. Verbaal geweld bestaat vaak uit zwartmakerijen, kritiek, geroddel, klagen en de beslissingen van de betreffende collega de grond inboren.

Communicatie

Joseph Grenny, medeonderzoeker en schrijver van het book ‘Crucial Conversations’ stelt dat CEO’s de kostenbesparing van virtuele teams goed in kaart weten te brengen, maar de kosten ten gevolge van conflicten vaak over het hoofd zien. "Als managers niet leren hoe ze een virtueel team optimaal kunnen laten presteren, blijft de productiviteit achter. De oplossing is communicatie. Het is vooral van belang dat managers weten hoe ze emotioneel en politiek gevoelige kwesties op een open en respectvolle manier ter sprake kunnen brengen. De meeste problemen die ontstaan zijn namelijk op dat soort onderwerpen terug te voeren."

Vijf tips

De onderzoekers komen met vijf tops om belangrijke gesprekken te voeren met collega’s op afstand:

1. Wees het probleem voor

Zorg dat er vanaf het allereerste begin van de samenwerking gecommuniceerd wordt. Bespreek hoe de samenwerking zal verlopen en stel regels op omtrent de aanpak van problemen.

2. Uit uw waardering

Neem de tijd om kleine successen te erkennen en te vieren. Doe dit openlijk zodat elk teamlid op de hoogte is.

3. Bespreek individuele problemen nooit in de groep

Bij telefoongesprekken kan de lichaamstaal niet gelezen worden, en bij conversaties via de e-mail ontbreekt bovendien de stemintonatie. Woorden kunnen dan ook gemakkelijk verkeerd uitgelegd worden. Het is daarom van belang problemen en gevoelige zaken eerst een op een te bespreken.

4. Zeg eerst wat u niet wilt zeggen

Staat u op het punt een belangrijk onderwerp aan te snijden, weerleg dan meteen de mogelijke verkeerde interpretatie van uw woorden. Zeg bijvoorbeeld direct dat u niet bedoelt dat het probleem puur en alleen veroorzaakt wordt door de ander. Voorkom dat de tegenpartij zich aangevallen voelt.

5. Verzamel medestanders

Gaat u een gevoelig onderwerp aansnijden in een conference call, bespreek het dan van tevoren met teamleden. U kunt hen ook vragen u te steunen als u een bepaald onderwerp ter sprake brengt.

Bron: Managersonline.nl