managementmodellen

Vijf tips voor succesvolle business continuity tijdens de zomermaanden

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
Be´nvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
Co÷rdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŰn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
Ge´ntegreerd VeranderManagement
Ge´ntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŰder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŰntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŰntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intu´tief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Er zijn verschillende zaken die dagelijkse werkroutines verstoren. Hardwarecrashes, branden, overstromingen en menselijke fouten zijn daarvan de meest voorkomende voorbeelden, maar de recente uitbarsting van de Eyjafjallaj÷kull leert dat ook zeldzamere en onverwachte scenario’s voor veel problemen kunnen zorgen.

Een doordacht business continuity-plan is daarom essentieel voor bedrijven, ongeacht hun grootte. Het garandeert niet alleen de veiligheid van de werknemers, maar ook die van de bedrijfsgegevens. Zonder een grondige back-up en recovery-strategie en de mogelijkheid om kritieke data te herstellen, is de kans dat een bedrijf na een crash klanten verliest of volledig ophoudt te bestaan enorm.

Meerdere beheerders

De IT-afdeling is verantwoordelijk voor de IT-omgeving en moet ervoor zorgen dat processen vlekkeloos verlopen, zelfs wanneer er iets misgaat. Maar wat als de personen die verantwoordelijk zijn voor die continu´teit afwezig en onbereikbaar zijn? Een bedrijf kan het beste business continuity plan ter wereld uitgedacht hebben, maar als enkel de IT-beheerder het kan implementeren wordt hij het ‘single point of failure’ en kan er heel wat misgaan tijdens zijn afwezigheid.

Double-Take Software heeft een checklist samengesteld van zaken waar rekening mee gehouden moet worden wanneer de IT-beheerder op vakantie vertrekt:

1. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de afwezigheid van de IT-beheerder

Zijn er derde partijen die hier vanaf moeten weten? Zijn de belangrijkste taken overgedragen aan anderen die hiervoor de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen?

2. Zorg ervoor dat er een groepje ‘back-up collega’s’ benoemd is

Zij moeten volledig op de hoogte zijn van het back-up proces, van de dagelijkse taken en van de te nemen maatregelen als er iets misloopt.

3. Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot een business continuity-script

Dit script moet bijvoorbeeld de volgorde aangeven waarin de servers hersteld moeten worden, te beginnen bij de bedrijfskritieke applicaties. Daarnaast moet er ook een telefoonlijst beschikbaar zijn met contactpersonen in geval van nood: de beheerder van het datacenter, een specialist op het gebied van gegevensherstel, de hardwareleverancier, technische ondersteuning, enzovoort.

4. Zorg dat het business continuity-plan getest is

Een belangrijk onderdeel van het plan is het back-up proces om bedrijfskritieke systemen, servers en applicaties te beschermen. Echter, het is uiteraard geen garantie voor een snel herstel als van alle bedrijfskritieke gegevens op tape, disk, in een datacenter of een cloud-omgeving een back-up gemaakt is. Het is dus uitermate belangrijk dat de back-up en herstelprocessen operationeel en gestroomlijnd zijn. Door alles regelmatig te testen weet iedereen wie welke actie moet ondernemen als er zich problemen voordoen.

5. Leg de nadruk op het ‘don’t panic’ scenario

Terwijl het business continuity-plan uitgevoerd wordt, is de communicatie met medewerkers, klanten en partners cruciaal. Bij een IT-crash zal openheid en eerlijkheid ervoor zorgen dat, ondanks de impact op de bedrijfsprocessen, het bedrijf kan blijven bestaan.

Bron: Managersonline.nl