managementmodellen

Welke van de negen types bent u? Ontdek uw passie!

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

 
 
 
 
 
 
 
xxxx

Waar gaat uw hart sneller van kloppen? Richard Caruso, oprichter van de Uncommon Individual Foundation, een non-profit organisatie die mensen helpt de carriŤre te vinden die bij hen past, stelt dat u eerst moet weten wat uw sterke punten en uw persoonlijke waarden zijn.

 

Hij stelde een lijst op van negen sterke punten en van zes intrinsieke waarden. Kies drie sterke punten en twee waarden. Op basis hiervan kunt u beter bepalen waar uw passie ligt en wat voor soort baan u zou moeten zoeken. 

Negen sterke punten
1. Bent u een beÔnvloeder?
BeÔnvloeders maken zich druk om maatschappelijke vraagstukken en hebben uitgesproken overtuigingen. Ze willen graag grote, belangrijke problemen oplossen en hebben een sterke behoefte hun ideeŽn te communiceren om een verandering te bewerkstelligen. 

2. Bent u een analist?
Analisten zoeken naar de waarheid en zijn zeer geÔnteresseerd in de achterliggende oorzaken van gebeurtenissen. Ze bijten zich vast in complexe problemen en zijn gek op diepgaand onderzoek. 

3. Bent u een strateeg?

Net als analisten, houden strategen er van om een probleem tot op het bot uit te zoeken. Ze zijn echter meteen visionairs, beslissers en risicomanagers. 

4. Bent u ondersteunend?

Ondersteunende types zijn begaan met de medemens en kunnen goed luisteren. Ze houden ervan anderen te helpen met informatie, advies of gewoon een luisterend oor.
5. Bent u gedreven?
Gedreven mensen werken niet alleen hard, ze willen alle problemen overwinnen en zijn zeer competitief. Het doel  heiligt de middelen. 

6. Bent u productief?

Hard werken is niet hetzelfde als slim weken. Productieve mensen zijn efficiŽnt, gedisciplineerd en vastberaden. Ze gaan het liefst voor tastbare resultaten. 

7. Bent u creatief?

Waar ze zich ook mee bezig houden, creatieve types vinden nieuwe oplossingen voor problemen. Ze kunnen zaken ook heel goed van meerdere kanten bekijken. 

8. Bent u een observeerder?
Goede observaties vereisen rust en geduld. Observeerders zijn zich zowel bewust van hun omgeving als van zichzelf en gebruiken al hun zintuigen om hun ervaringen te verrijken. Ze zijn er zelden op uit de natuurlijke pikorde te verstoren. 

9. Bent u expressief?

Expressiviteit vereist de moed om uw ware zelf te laten zien. Expressieve types zijn vaak onderhoudend en delen hun ideeŽn, motivaties en wensen makkelijk en overtuigend met anderen. 

Zes kernwaarden

1. Wijsheid
Iedereen respecteert wijsheid. Maar om vast te stellen of wijsheid een kernwaarde voor u is, moet u zichzelf de volgende vraag stellen: bent u bescheiden genoeg om de door u vergaarde kennis, overtuigingen, houdingen en gedrag aan te passen op basis van nieuwe informatie? Zo niet, dan vindt u het interessanter om heel veel feiten op te kunnen sommen dan om wijs te zijn. 

2. Moed

Moed is meer dan risico nemen, het houdt in dat u bereid bent grote fysieke en emotionele druk te ondergaan om een doel te bereiken. Moedige types overwinnen alle obstakels en tegenslagen als ze iets echt willen. 

3. Humanisme

In hoeverre bepaalt het welzijn van anderen de keuzes die u maakt? De meeste mensen hebben menselijk leven hoog in het vaandel, maar echte humanisten beschikken over empathie en een diepe behoefte om het leven van mensen te verbeteren. Ze vinden dat iedereen een verantwoordelijkheid naar de ander en de wereld heeft. 

4. Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid gaat er, in tegenstelling van humanisme, van uit dat verantwoordelijkheid een burgerplicht is, geen persoonlijke. U gelooft in rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, leiderschap en vrijheid omdat die zaken een gezonde, goed functionerende maatschappij bevorderen. 

5. Matigheid

Sommige mensen houden van verandering en spanning, anderen willen liever dat alles hetzelfde blijft en gelijkmatig verloopt. Die gematigdheid houdt ook in dat u waarde hecht aan voorzichtigheid, evenwichtigheid en zelfdiscipline. 

6. Transcendentie

Heeft u de behoefte een betekenisvol en doelbewust leven te leiden? Misschien zelfs om in contact te treden met het universum? Heeft u waardering voor mensen die de slechte kanten van het leven bestrijden met hoop, humor, optimisme en dankbaarheid? Dat zegt veel over de werkomgeving waar u op uw plek zou zijn!

 

Bron: managersonline.nl

Terug naar: 'Tel maar mee!'