managementmodellen

Zes voordelen van het in huis hebben van 45-plussers

Overzichtspagina
Scans & testen
Tools
Checklists
Artikelen
7S-model
Aandachtsparabol management
Activity Based Costing
ADOF-model
Adviesbenaderingen
Ansoffmatrix
Appreciative Inquiry
Ashridge-model
Balanced Score Card
BART
BCG-matrix
Bedrijfsbesturing Infrastructuur Model
Bedrijfskolom
BeÔnvloedingsstijlen
Bekwaamheid en bewustheid
Benchmarking
Berenschot
Bestanddelen interventie
BSC Strategiekaart
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
Begeleidingsstijlen
Beloningssystematiek
Bewust en onbewust gedrag
Business control model
Business Definition Abell
Business Intelligence
Business maturity model
Business Model Canvas
Businessplanning-proces
Competentiemanagement
Competentiemodel
Concurrerende waarden
CoŲrdinatiemechanismen Mintzberg
Cultuurniveaus Schein
CultuurtypologieŽn Handy
Curriculaire spinnenweb
Curve steun aan de verandering
Denkhoeden De Bono
DESTEP
Doel-methodematrix
DOR-model
DMAIC-cyclus
Driehoek van Miller
Duivelsdriehoek
Dynamisch veld leren
Effectief teamfunctioneren
Employability-model
Enneagram
ESH-model
Formele en informele organisatie
GeÔntegreerd VeranderManagement
GeÔntegreerd model verandermanagement
Generatiemanagement
Goalsettingtheorie van Locke en Latham
Greiner
GROW-coachingmodel
HNW Nieuwe Werken
Horizontale en verticale taakspecialisatie
HR-cyclus
Hulp bedrijfs(ver)koop
IC-architectuur model van Maes
Ik-wij-het-model van Ofman
INK-model
INK-model en BSC
INK-model in PCDA-cirkel
Input throughput output
Interacting spheres model
Interrelatiediagram
Interventiemodel op basis van belangen
Intervisie
IRP-driehoek communicatie
Ishikawa-diagram
Kennisconversie
Kennisspiraal Nonaka
Kennisstroom in een organisatie
Kernkwadranten
Kernwaardenmix
Klantenpiramide Curry
Klantgerichtheid 7C-model NewRatio
Klantmatrix
Klanttevredenheid model Thomassen
Klanttevredenheid model Zeithaml
Klaverbladmodel
Kleurenmodel De Caluwe
Klokmodel van Looten
Kosten
Krachten cultuurverandering
Krachtenmodel van Porter
Krachtenveldanalyse
Kwadrant van Eisenhower
L-matrix
Large scale interventions
Leerpiramide van Bales
Leerstijlen Kolb
Leiderschapsdiagram
Leiderschapsrollen
Leidse octaŽder
Levensfasen van een organisatie
Lewins model van organisatieverandering
Lineair faseringsmodel
Logische niveaus van Dilts
MABA-analyse
ManagementoriŽntatie
Managementstijlen Kolb
MarktoriŽntatiemodel Narver & Slater
Marktsegmentatie
MBTI
MDC-positioneringsmodel
Merkenmanagement
Micro meso macro
Missie
Model Keuning en Eppink
Model Knoster
Motivatiemodel naar Vroom, Porter en Lawler
Onderhandelen
Onderzoeks-ui
Ontwikkeling kenniswerkers
OQRM
Organisatie-eenheden Mintzberg
Participatieladder
Participatieparadox
PDCA-cyclus
People planet profit
Performancegericht HRM
Persoonlijke vernieuwing
Piramide van Maslow
Portfolio en besturingsstijl
Prestatie Afstemmings Model
Prince2
Prince2-componenten
Proactief handelen
Probleemkwadrant
Processen
Proces en functie
Productportfolio
Projectcontract
Projectschillen
PvE-boom softwarepakket
Quint2
Reflectiemodel Gibbs
Reflectiemodel Korthagen
Resource based view of the firm
Roos van Leary
Rouwcurve
Ruit van Engelsen
Sales-funnel
Scenariostudie model BMC
Schillenmodel authentiek leiderschap
Situationeel leiderschap
SMART
Sociale-interactieruimte van Bales
Stakeholders
Strategie
Strategie als rationeel proces
Strategie als intuÔtief proces
Strategie als 'balanced' proces
Strategie turbulentie vs complexiteit
SWOT-analyse
Teams algemeen
Teameffectiviteitsmodel
Teamontwikkeling Tuckman
Teamrollen
Toepassingen E-HRM
Tolmodel
Typologie cultuur Sanders
Ui-model bedrijfscultuur
Uitkomsten interventie
Unbundling-model
Veranderen en communicatie
Veranderen vlgs Fullan
Veranderstrategie Mars
Vier perspectieven strategieontwikkeling
Vijf krachten verandering Mars
Visie
Vitalent Groeimodel
Waardedisciplines
Waarde-innovatie
Waardeketen Porter
Weerstandsperspectief
Wensen en impulsen
Werken met causale diagrammen
Wissema: externe omgeving
Work Breakdown Structure
Zesfasenmodel Brinkerhoff
Zevenkrachtenmodel
Citaten
Contact
Tevreden bezoekers
Strategieversnelling

Veel oudere werknemers gaan vervroegd met pensioen. Hierdoor vloeit er niet alleen enorm veel kennis en ervaring weg, maar dreigt er, door de verminderde instroom van jongere werknemers, ook een nijpend tekort aan arbeidskrachten. Dat schrijft 6Minutes.be.

Organisaties moeten nu dus oplossingen zoeken om de continuÔteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Om het tij te keren, moet de positie van oudere werknemers (45 jaar of ouder ) worden herzien. HR-dienstverlener Securex is zich bewust van deze problematiek en pleit voor een stappenplan binnen een strategisch HR-perspectief.

Preventieve aandacht

Recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door bedrijfsartsen van Securex, toonde aan dat oudere werknemers bij een gelijkwaardige (fysieke en psychische) arbeidsbelasting, een hogere herstelbehoefte hebben dan jongere werknemers. Deze herstelbehoefte (afgeleid van de vermoeidheid aan het einde van een werkdag) is een goede voorspeller van gezondheidsproblemen en ziekteverzuim. Vanuit preventief oogpunt is het beter om nu al in te spelen op dťze indicator, in plaats van te wachten tot er daadwerkelijk gezondheidsproblemen zijn. Door het opsporen van deze factoren kan men zeer gericht preventieve maatregelen voorstellen.

Managmenthouding

De houding van het management met betrekking tot oudere werknemers is cruciaal. Bedrijven moeten een positieve houding aannemen ten opzichte van het verouderingsproces en rekening houden met de leeftijdsgebonden veranderingen van de oudere werknemers bij de planning en organisatie van het werk. Soms wordt binnen de bedrijfsgezondheidszorg gebruik gemaakt van de Work Ability Index. Dit instrument geeft aan in welke mate een werknemer de werkdruk aankan. Als deze index verlaagd is, is het eigenlijk al te laat! Indien men een echt proactief personeelsbeleid wil voeren voor oudere werknemers, dan zullen bedrijven zich moeten beroepen op een werkmiddel dat vroegtijdige gezondheidseffecten evalueert.

Zes voordelen van 45-plussers in huis hebben

1. 45-plussers veranderen minder snel van bedrijf. Investeringen in mensen, zoals opleidingen, zijn bij deze - categorie werknemers rendabeler.

2. Zij zijn niet per se te duur.

3. Zij kunnen mee met de technologische ontwikkelingen.

4. De frequentie van het ziekteverzuim neemt af naarmate de werknemer ouder wordt. De duur ervan neemt echter toe. Maar door het treffen van gepaste preventieve maatregelen kan dit laatste voorkomen worden.

5. Zij zijn even productief als de arbeidsorganisatie oog voor hen heeft.

6. Dankzij hun ervaring benaderen ze werksituaties vanuit een ruimer perspectief. Bovendien kunnen ze inspirerend zijn voor andere collega’s door hun charismatisch leiderschap.

Bron: 6Minutes en Managersonline.nl