Artikelen

 

Effectief interveniëren met behulp van conferenties

 

Vijftig jaar nadat Lewin (1947) het begrip ‘permanent change’ introduceerde, schijnt het creëren van een permanente staat van verandering tegenwoordig een vanzelfsprekendheid te zijn voor veel bedrijven. Steeds vaker lijkt de ene reorganisatie de andere op te volgen en heeft het er alles van weg dat bedrijven zich in een schijnbaar permanente overgangstoestand bevinden (Van Nistelrooij, 1998). Ingegeven door complexer wordende omstandigheden gaan bedrijven in toenemende mate over op organisatieconcepten gebaseerd op teams, coachend leiderschap, lokaal ondernemerschap en klantgericht werken. Hiermee hopen zij af te rekenen met organisatiekenmerken uit het verleden die adequaat reageren en snelheid in de weg staan. Het hebben van een snelle respons en het direct ondernemen van de juiste actie lijkt in het huidige ‘fin de millennium’ een eerste vereiste te zijn om niet onverbiddelijk achterop te raken. Het snel bij elkaar brengen van alle – in de organisatie aanwezige – noodzakelijke informatie is hiervoor dan ook een van de belangrijkste uitdagingen.

Download artikel

 

Open space: georganiseerde chaos

 

De Open Space-methode wordt in meer dan honderd landen over de hele wereld gebruikt in (veranderings)trajecten waarbij er verschillende mogelijkheden zijn om een probleem op te lossen. Wordt het zorgvuldig toegepast dan is het een van de meest krachtige interventies om een doorbraak te creëren in een veranderingsproces.

Download artikel

 

Praktijkboek Large Scale Intervention

 

Large Scale Intervention (LSI) is een methode voor participatief veranderen en samenwerken. De kunst is om via de juiste combinatie van groepssamenstelling, participatie en dialoog met alle relevante stakeholders, de aanwezige kennis te ontsluiten. LSI is divers toepasbaar: van strategische besluitvorming, visieontwikkeling en samenwerking, tot structuur- en cultuurverandering, marktbewerking, beleidsontwikkeling en zelforganisatie.

Lees verder ...

 

Effectief interveniëren met behulp van conferenties

 

Vijftig jaar nadat Lewin (1947) het begrip ‘permanent change’ introduceerde, schijnt het creëren van een permanente staat van verandering tegenwoordig een vanzelfsprekendheid te zijn voor veel bedrijven. Steeds vaker lijkt de ene reorganisatie de andere op te volgen en heeft het er alles van weg dat bedrijven zich in een schijnbaar permanente overgangstoestand bevinden (Van Nistelrooij, 1998). Ingegeven door complexer wordende omstandigheden gaan bedrijven in toenemende mate over op organisatieconcepten gebaseerd op teams, coachend leiderschap, lokaal ondernemerschap en klantgericht werken. Hiermee hopen zij af te rekenen met organisatiekenmerken uit het verleden die adequaat reageren en snelheid in de weg staan. Het hebben van een snelle respons en het direct ondernemen van de juiste actie lijkt in het huidige ‘fin de millennium’ een eerste vereiste te zijn om niet onverbiddelijk achterop te raken. Het snel bij elkaar brengen van alle – in de organisatie aanwezige – noodzakelijke informatie is hiervoor dan ook een van de belangrijkste uitdagingen.

Lees verder ...

 

Brainstormen is tijdverspilling

 

‘Met de kennis van nu ….’ was en is een veelgebruikte inleiding om aan te geven dat een eerder in de tijd ingenomen standpunt of beslissing is achterhaald door hedendaagse inzichten. Zo heeft Phil Kleingeld jarenlang beweerd dat brainstormen een prima idee was om veel ideeën op te hoesten om een oplossing te vinden voor bepaalde problemen. Graag wil Phil Kleingeld u vertellen hoe hij er nú over denkt.

Lees verder ...

 

Sociale perceptie als insteek voor systeem brede organisatieverandering
 
In dit artikel wordt vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief een veranderkundige strategie geconceptualiseerd die aansluit bij de normatief-reëducatieve assumpties van de organization development-benadering.

Download artikel

 

Large Scale Intervention
 
De Large Scale Intervention (LSI) is een manier van interveniëren die relatief nieuw is en zich kan verheugen in een toenemende belangstelling.
Maar met de toegenomen aandacht steken ook allerlei misvattingen omtrent het begrip de kop op.

Download artikel

 

Dialoog en Whole Scale TM Change

 

Samengaan van open gespreksvoering en planmatige verandering. Wat zijn de karakteristieken van Whole ScaleTM Change en welke mogelijkheden zijn er om dialoog te combineren met geplande organisatieverandering? Een voorbeeld van een toepassing.

Download artikel