Effecten en verandervermogen
 

openspace_effenveranderv.jpg

Effecten
Hoe reageren we op fundamentele veranderingen in de markt?
Hoe creëren we actieve betrokkenheid om belangrijke organisatiedoelen te realiseren?
Hoe worden we productiever?
Hoe creëren we een duurzame leefgemeenschap?

Leiders in bedrijfsleven, publieke sector en ontwikkelingssamenwerking worstelen met lastige vragen. Beantwoording daarvan vraagt om het gebruik van zoveel mogelijk beschikbare capaciteiten en om doeltreffende activiteiten. Open Space meetings betrekken op bewuste wijze het hele systeem van belanghebbenden bij het:
•    begrijpen van de noodzaak van verandering
•    analyseren van de huidige situatie, in relatie tot verleden en mogelijke toekomst
•    ontwerpen en uitvoeren van het veranderingstraject
•    ontwikkelen van verandervermogen

Open Space meetings maakt energie los en creëert synergieën die leiden tot innovatieve en creatieve oplossingen. Een veranderingsproces kan daarmee versneld worden, met meer gedragen resultaten. Dit maakt Open Space meetings bij uitermate geschikt voor:
•    complexe vraagstukken, waarop het antwoord nog niet bekend is
•    ontwikkelen van gevoel voor gemeenschap rondom een kwestie
•    samen scheppen van een gewenst toekomstbeeld
•    genereren van baanbrekende ideeën
•    urgente problemen die de hele organisatie aangaan
•    als ‘grensoverschrijdende’ oplossingen nodig zijn
•    het faciliteren van ‘multi-stakeholder’ processen
•    organiseren van samenwerking in vraagstukken waar veel partijen bij betrokken zijn

Open Space meetings zijn niet geschikt wanneer:
•    directie of bestuur wil iets meedelen of verkopen (geen speelruimte)
•    specifieke vraag waarop het antwoord al bekend is (geen speelruimte)
•    sponsor kan of wil niet voldoen aan de ontwerpvereisten
•    sponsor is niet van plan om de actieplannen te honoreren
•    geringe diversiteit aan stakeholders (same people is same interaction), bijvoorbeeld alleen een

      bestaand team
•    conflictmanagement tussen individuen (als uitkomst niet gericht is op het hele systeem)
•    geen brandende/interessante vraag of kwestie voor betrokkenen (bijvoorbeeld adviseurs willen

      graag methode proberen)
•    geen tijdsdruk

Open Space en verandervermogen
De beste manier van veranderen bestaat niet. Het succes van een aanpak is afhankelijk van omstandigheden en de aard van een probleem of kwestie. Dat vraagt om een zorgvuldige keuze van de veranderstrategie. De Open Space-benadering hoort bij de programmatische en interactieve veranderstrategieën, die bijdragen aan het verandervermogen van een organisatie of gemeenschap. Dit in tegenstelling tot een machtsstrategie, planmatige strategie of onderhandelingsstrategie.

 

Verandering en communicatie.gif?13246704