Menu

Kennis is niet om te vergaren maar om te delen.

Deel ook en maak gebruik van de social media-buttons!

 

 

Literatuurlijst

 

 

In volgorde van verwijzing.

 

Boeken 

· Loo, van der, J., Dynamiek van werkrelaties, De Toorts, Haarlem, 2006 

· Vinke, R., Zoeken naar intrinsieke motivatie, Reed Business, 2004 

· Tiggelaar, B., Dromen, durven, doen, Spectrum, Utrecht, 2006 

· Landsberg, M., De TAO van motivatie, inspireer uzelf en anderen, Academic Services, 1999 

· Covey, S., De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, 2003 

· Schouten, M., De psychologie van het enneagram, Servire, Utrecht, 2007 

· Franzen, G., Wat drijft ons?, Lemma, Utrecht, 2004 

· Moor, de, W., Arbeidsmotivatie als managementinstrument, Bohn Stafleu van Loghum, 1998 

· Vinke, R., Zoeken naar intrinsieke motivatie, Reed Business, 2004 

· Doorewaard, H., et al, Organisatieontwikkeling en human resource management, Lemma, 2004 

· Ham, M., De Manager, Reed Business Information, Den Haag, 2003 

· Kluytmans, F., Leerboek personeelsmanagement, Wolters Noordhoff, Houten, 2005 

· Schein, E. H., De bedrijfscultuur als ziel van een onderneming, Scriptum, Schiedam, 1999 

· Sanders, G., et al, Bedrijfscultuur: Diagnose en beïnvloeding, Van Gorcum, Assen, 2005 

· Cameron, K., et al, Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur, Academic Services, Den Haag, 2006 

· Have, ten, S., et al, Binding en motivatie, Acht adviezen voor employment marketing, Uitgeverij Nieuwezijdse, Amsterdam, 2001 

· Cozijnsen, A., et al, Handboek Verandermanagement, Kluwer, Deventer, 2003 

· Boudewijns, J., Ongeschreven regels in perspectief, uitgegeven in eigen beheer, 2007 

· Gerrichhauzen, J., et al, Interventies bij organisatieverandering, Kluwer (OU), Heerlen, 2002 

· Keuning, D., et al, Management & Organisatie, Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, 2004 

· Caluwé, L., de, et al, Leren veranderen, uitgeverij Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999 

· Kloosterboer, P., Voor de verandering; over leidinggeven aan organisatieverandering, SDU Uitgevers, Den Haag, 2005 

· Koeleman, H., Interne communicatie bij verandering, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2006 

· Ten Have, S., et al, Het managementmodellenboek, Reed Business, Den Haag, 2005 

· Bos, ten, R. et al, De Manager, Reed Business Information BV, ’s-Gravenhage, 2003 

· Capra, F., Het Keerpunt, uitgeverij Contact, Amsterdam, 1982 

· Ofman, D., et al, Het is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap, uitgeverij Servire, Utrecht/Antwerpen, 2006 

· Boonstra, J., et al, Interveniëren en veranderen, Kluwer, Amsterdam, 2006 

· Mintzberg, H., Mintzberg over management; De wereld van onze organisaties, Business Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2004 

 

Artikelen 

· Hall, N. N., Kunnen is nog niet willen; Motivatievaststelling bij personeelsontwikkeling, De Gids (11) 2004 

· Aken, van, T. G. C., Talent Management: een stapsgewijze benadering, Organisatieinstrumenten (6) 1994 

· Tissen, R. J., et al, Motivatie in de kenniseconomie: impasse door gebrek aan passie?, Tijdschrift voor HRM (1) 2005 

· Michels, V., Betrokkenheid gaat verder dan tevredenheid, Het Financieele Dagblad, 5 maart 2007 

· Kor, R., Hoe (de)motiveer ik medewerkers?, Management Tools (4) 2002 

· Zielstra, J., et al, !ACTIE!-model van veranderen, Sturingsinstrumenten voor de manager (12) 2001 

· Vermaak, H., Veranderkunde in zeven vragen, Holland Management Review (84) 2002 

· Vonk, R.., Succesvol trainen van medewerkers, Maintenance Management (7/8) 2003 

· Vermaak, J. G., Interactief werken met causale diagrammen, MO (3/4) 2006 

 

Internet 

· Herold, M., De ongeschreven regels bij de overheid, www.managementissues.com, 2007 

· Steeman, D., Psychologie & Leiderschap bij veranderingen, www.managementsite.nl, 1998 

· Haar, van der, D., Verandermanagement vernieuwd!? Werkt Appreciative Inquiry, www.managementsite.nl, 2001 

· www.extent.nl 

 

Overige 

· Vermaak, H., Kleurendenken; themameeting digitale werkvloer, handout 16 november 2006 

· Projectmanagementkalender 2007, Academic Service