Projectmanagement

Inleiding

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Inleiding

Een belangrijk item bij projectmatig werken is structuur. Een dergelijk item geldt al helemaal voor een document dat over projectmanagement gaat. In dit hoofdstuk kijken we eerst naar de algemene structuur die in ieder project zou moeten voorkomen (let op de woordkeus) om vervolgens ook deze structuur aan te geven in dit document.

 

1.2. Structuren en faseren

In al onze dagelijkse werkzaamheden is het van belang te structuren, zo ook bij projectmatig werken. Projectmatig werken leent zich echter ook bij uitstek voor faseren.

 

In de meeste boeken die gaan over projectmanagement kunnen we globaal vier fasen onderscheiden. Ieder boek hanteert weer andere etiketten.

 

 

Project-aanloop

Project-voor-bereiding

Uitvoering en beheersing

Project-afsluitingg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In aanloop van het project vindt er een gedachtewisseling plaats tussen de initiatiefnemer(s), de potentiŽle opdrachtgever en de potentiŽle projectleider. Dit kan leiden tot een mondelinge afspraak over het verdere verloop van het projectproces. Beter is wanneer de opdrachtgever een document opstelt met daarin bijvoorbeeld de achtergronden, eventuele strategische overwegingen, streefbeelden, gewenste effecten, randvoorwaarden en het beoogde projectresultaat.

Met een dergelijk document wordt de aanloopfase afgesloten.

 

In de fase die daarop volgt, de projectvoorbereiding, formeert de projectleider een projectteam, een en ander in overleg met de opdrachtgever. De projectleider draagt in deze fase zorg voor het opstellen van het projectplan in samenwerking met de voorlopige projectteamleden. Pas wanneer het definitieve projectplan gereed is, kan worden bepaald hoe het definitieve projectteam er uit komt te zien. Een en ander is afhankelijk van de benodigde competenties.

 

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het projectplan, start de uitvoeringsfase. Hier gaan factoren als tijd en geld een duidelijke rol spelen en is beheersing van het proces van groot belang. Regelmatig moet de projectleider aan de opdrachtgever rapporteren over de voortgang van het project. Op basis van deze rapportage kan de opdrachtgever zonodig bijsturen.

 

Wanneer het project de juiste resultaten heeft opgeleverd, worden deze resultaten overgedragen aan de opdrachtgever. Het project wordt geŽvalueerd en de ervaringen worden vastgelegd. Een succes wordt gevierd.

 

 

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.