Projectmanagement

Beheersplan kwaliteit

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

KWALITEITSPLAN

 

Leeswijzer

In dit kwaliteitsplan worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      de meetbare inhoudelijke eisen (kwaliteitseisen met marges) met betrekking tot het projectresultaat

-      de meetmethode: waarmee en hoe wordt aangetoond dat aan die eis is voldaan cq wordt voldaan

-      de kwaliteitsplanning waarin is aangegeven op basis van de output van welke inhoudelijke activiteit welke test(en) gedaan worden.

 

 

Eisen aan het projectresultaat

-      De kwaliteitsbeheersing binnen een project dient ervoor te zorgen dat het projectresultaat goed genoeg is, dat wil zeggen dat het binnen de marges voldoet aan de vooraf gestelde (kwaliteits-)eisen. Daarnaast is het van belang dat in het kader van kwaliteitsmanagement er tevens eisen aan de projectweg gesteld worden (bijvoorbeeld dat de juiste methodiek gebruikt wordt).

-      Zorg voor gekwantificeerde, gewogen, aantoonbare eisen. Wijs die kwaliteitseisen toe aan bijdragende partijen en aan deelprojecten. Alleen op deze wijze kunnen ze ook daadwerkelijk gemeten worden.

-      Soms zijn de inhoudelijke eisen in Programma van Eisen al zodanig meetbaar en concreet dat ze niet nog een keer beschreven moeten worden in het kwaliteitsplan.

-      Toetsen, testen, controleren, inspecteren en beoordelen zijn activiteiten die horen tot kwaliteitsbeheersing.

 

Inhoudelijke eis

Kwaliteitsnorm

Marge

Meetmethodiek

Meting (wie, wanneer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      Kwaliteitsvoortgangsbewaking bestaat bijvoorbeeld uit:

-. opnemen van de stand van zaken bij de deelprojecten t.a.v. de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen

-. vergelijking van de stand van zaken ten opzichte van de eisen en de resultaten van de vorige

  vergelijking.

-      Let erop dat bij kwaliteit geldt: goed is goed genoeg.

-      Toets niet alleen de eindproducten, maar waar mogelijk ook tussenresultaten, zodat ook deze aan een kwaliteitscontrole onderworpen worden.

 

 

download beheersplan kwaliteit

download sjabloon

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.