Projectmanagement

Artikelen

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Laat ook mede-studenten, collega's, vrienden, kennissen en anderen delen in deze kennis.

Zeven tips voor succes als projectmanager

Projectmanagers kennen legio dilemmaīs waar gelukkig ook evenveel oplossingen voor zijn. Dit stelt Fred Heemstra, hoogleraar Bedrijfskunde en Informatica aan de Open Universiteit, op Express.be. Zo noemt Heemstra het kennis-dadendilemma, het teamdilemma, opdrachtdilemma, opdrachtgeversdilemma, scopedilemma, stuurgroepdilemma, voorschriftdilemma en voortgangsdilemma.


Bedrijven en organisaties behalen hun resultaten steeds meer door projectmatig te werken. Tegelijkertijd staan met de regelmaat van de klok de krant en managementbladen vol van mislukte projecten.

 
In dit artikel worden de Agile fundamenten toegelicht en kan jij bepalen of jij Agile bent.
We horen de laatste tijd steeds meer over een Agile projectaanpak. Wat is dit? Is Agile een project management methodiek zoals Prince2 of moeten we ons hier toch iets anders bij voorstellen? Dit artikel geeft je meer achtergrond over wat Agile inhoudt en wat dit betekent voor jouw project.


Het Nederlandse bedrijfsleven blijft onverminderd vaak en lang vergaderen om samenwerking te bevorderen. Hoewel dit voornamelijk gebeurt tussen collega's van verschillende kantoren in Nederland, worden vergadertools als webconferencing nog nauwelijks ingezet.

 
In dit artikel geven Wouter Haasloop Werner en Chris Verhoef allereerst 10 redenen voor het mislukken van IT-projecten. Het overgrote deel daarvan blijkt te managen te zijn. In het tweede deel geven zij 5 adviezen om deze valkuilen van IT-projecten te vermijden.

Leveren projecten voldoende rendement op?

Volgens het Atos Consulting Trends Institute blijft het Nederlandse bedrijfsleven ook in slechtere economische tijden investeren in projecten, maar haalt daar onvoldoende rendement uit. De belangrijkste redenen daarvoor zijn gebrek aan prioriteitstelling en focus.

 
Volgend jaar is er feest. Dan bestaat de Waalbrug van Nijmegen 75 jaar. Toen in 1932 de eerste spade voor de oeververbinding van “de stad”naar “d’n overkant” de grond in ging, hadden we nog geen Prince2. We stemden onze activiteiten op elkaar af met stalen planborden en gekleurde kartonnen kaartjes. We communiceerden enkel face-to-face. Toch is het gelukt om een staaltje vakmanschap in Nijmegen neer te zetten dat weer en wind (lees: Duitsers en Geallieerden) heeft doorstaan. De Gemeente had een wens, de architect schetste een beeld, de staalconstructeur zag kansen voor technische hoogstandjes. Maar bovenal stond de wens van de burgers: Het zicht op de uiterwaarden van de Waal mocht niet te veel worden verstoord. En het project werd een succes! Nog steeds verdringen zowel ’s ochtends als ‘s avonds honderden automobilisten zich om een paar minuten van de brug te mogen genieten. Hoe deden ze dat toch, die “ambtenaren van het Bruggenbureau Rijkswaterstaat”?
 

Vier rollen van een PM-er bij creatieve projecten
 
Recent zijn er 2 onderzoeken beschikbaar gekomen over de resultaten van ICT en Innovatie projecten.
In dit artikel is een korte samenvatting van de uitkomsten opgenomen. De koppeling is vervolgens gemaakt naar de bijdrage L. Simon (International Journal of Projectmanagement) die vier rollen beschrijft die de projectmanager van creatieve projecten zou moeten spelen, en tevens de kern van projectleiderschap beschrijft.
 

Projectmanagementmethoden reiken kaders aan voor het effectief en efficiŽnt managen van projecten. Managers die zich door aanbieders van deze methoden laten verleiden om een specifieke methode te implementeren zonder zich rekenschap te geven van de organisatorische voorwaarden en consequenties, laten een belangrijk deel van hun verantwoordelijkheid liggen. De keus voor een methode is het sluitstuk van een zakelijk verbeterproces dat begint met bezinning.

Ondanks, of misschien wel juist door de enorme aandacht voor het standaardiseren van projectmanagement, gaat er nog altijd veel mis bij de uitvoering van IT-projecten. Planning en mijlpaalproducten nemen een te centrale plaats in bij deze standaard methoden. De projectmanager richt zich teveel op het escaleren naar het hogere management bij het niet halen van de planning in plaats van te investeren in leren en samenwerken. Hoe voorkom je dat een IT-project in een neerwaartse escalatiespiraal terecht komt?

Methoden zoals projectmatig werken, Prince2 en projectmatig creŽren vormen de basis voor menige cursus projectmanagement. Om adequaat op concrete praktijksituties te kunnen inspelen, heeft de projectmanager echter meer nodig dan een standaardmethode en managementvaardigheden. 'Kleurendenken' is een hulpmiddel om een projectaanpak af te stemmen op het specifieke karakter van de projectomgeving. Het concept, bedacht en ontwikkeld door veranderaars, geeft vijf verschillende invalshoeken om veranderingen in een omgeving aan te brengen.

PRINCE2 is eenvoudigweg niet meer weg te denken uit de wereld die projectmanagement heet. Vorig jaar hebben bijvoorbeeld ruim 17.000 mensen wereldwijd een PRINCE2 examenafgelegd! PRINCE2 wordt vaak gebruikt als middel om organisaties op gebied van projectmanagement te professionaliseren. Het is een verzameling concepten dat blijkbaar in de praktijk goed werkt, gebaseerd op zogeheten best practices.

Bewijs dat je een competente projectmanager bent!

In Nederland zijn ruim 1.200 projectmanagers gecertificeerd. Er zijn twee vakverenigingen op het gebied van persoonscertificering actief. In het artikel wordt nader ingegaan op de certificering en de certificeringsinstituten.

Projectmanagement een vak? Eerst zien en dan geloven!

Projecten zijn voor veel bedrijven een continue bron van zorg, omdat ze zelden volledig datgene opleveren wat gewenst wordt en in elk geval langer duren en meer kosten dan gepland.

Communicatie in een project: brug tussen culturen

Proberen te leren van elkaar geeft ons extra mogelijkheden, die mogelijk weer in de eigen praktijk zijn toe te passen. Op zijn minst geeft het soms weer eens een frisse kijk op de praktijk van alledag.

Deze site kan je aan de hand van eigen zoekwoorden met de onderstaande zoekmachine doorzoeken.

Doe veel meer in minder tijd

Het is uw taak om projecten rond te krijgen. Maar tegenwoordig moet alles sneller, goedkoper en ze vertellen u dat pas op het laatste moment. Mission impossible? In vier stappen werkt u twee keer zo snel.

 
Aan de competenties van projectmanagers zijn al vele artikelen en boeken gewijd, waaronder de IPMA Competence Baseline (ICB) en de vertaling daarvan in de Nederlandse Competentie Baseline (NCB). Maar hoe zit het met de competenties van de overige medewerkers die de programma- en projectmanagers ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden? In dit artikel wordt een eerste aanzet gegeven tot vaststelling van de vereiste kennis en (gedrags)vaardigheden van de groep supportmedewerkers. Een nadere omschrijving van de supportfunctie binnen projecten en de daarvoor benodigde competenties, conform het door IPMA-NL ontwikkelde model voor competentieprofielen in projectmanagement. Zie verder het volledige artikel dat Henny Portman samen met Jan Willem Donselaar heeft geschreven.
Bron: serendipi-tijd.nl

Project's Eleven

Op basis van onderzoek valt een lijst samen te stellen van elf projectsuccesfactoren: elementen waarmee je een omgeving kunt creŽren voor projectsucces op organisatieniveau. Deze factoren kunnen, los van categorie of complexiteit, leiden tot projectsucces. We spreken hier met nadruk over ‘kunnen’, want projectsuccesfactoren zijn geen succesvoorspellers.

Onderzoek naar betere projectresultaten
 
Projecten staan steeds meer in de belangstelling. Enerzijds omdat ze belangrijk voor de contiunuiteit zijn van organisaties en anderzijds omdat projecten regelmatig niet leveren wat beloofd was.
Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 90% van de bedrijven in Nederland te maken heeft met falende projecten.
Onderzoek van PSO Pro Consultants geeft aan dat 2/3 van de onderzochten verwacht dat hun projecten succesvol verlopen (1/3 dus niet).
 
Deze bijdrage geeft 2 oplossingen.
 

Projectmanagement is ons inziens Het vak van de Toekomst. In dit artikel geven we aan waarom en wat de grootste veranderingen zijn. Innoveren, ondernemen en kansen benutten of risico-management? Horen IPMA en Prince2 daar bij?

'Risicomanagement binnen projecten bestaat uit het identificeren en analyseren van projectrisico’s, vervolgens het genereren en kiezen van  oplossingsalternatieven en aansluitend het implementeren van de gekozen oplossingsrichting(en)’

Wanneer u na wilt gaan hoe uw organisatie gepositioneerd is ten opzichte van andere partijen, is het van belang te weten hoe die partijen zich tot u verhouden. Het kennen van uw medespelers is een belangrijke voorwaarde.  

Wat moet u daarvoor van iedere partij weten?

Voortgangsbewaking bezorgt projectmanager hoofdbrekens

Projectmanagers hebben het meest moeite met het bewaken van de voortgang van hun project. Daarnaast vinden veel managers het lastig om het verloop van het project te communiceren met collega's. Dit blijkt uit een rondvraag onder bezoekers van de beurs Overheid & ICT en uit aanvullend onderzoek onder klanten van Mindjet.

Programmamanagement

Vandaag de dag worden vele bedrijven en organisatie geconfronteerd met belangrijke veranderingen in hun omgeving die hen tot actie dwingen: economische conjunctuur, fusies, acquisities.
Veel bedrijven spreken over programmamamangement. Aangezien de terminologie niet gestandariseerd is en de technieken en tools niet matuur zijn, verschilt de aanpak sterk van bedrijf tot bedrijf.
Dit artikel is gebaseerd op exploratief onderzoek in 16 Belgische bedrijven uit verschillende sectoren.

Risicomanagement: wat is er nieuw aan?

Risicomanagement krijgt opmerkelijk veel belangstelling. In vakbladen blijkt steeds weer dat er sprake van een groeiende interesse is. De voorstelling van zaken in artikelen is gebaseerd op de vooronderstelling dat risicomanagement nieuw is en nog ingevoerd moet worden. Bij dat uitgangspunt wil de auteur enige kanttekeningen plaatsen. De auteur beschouwt achtereenvolgens de relatie tussen projectmanagement en construeren versus risicomanagement. Daarna gaat de auteur in op impliciet en expliciet risicomanagement. Tot slot volgen enkele conclusies.

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.