Projectmanagement

Stappenplan risicoanalyse projecten

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Stappenplan Risicoanalyse

 

 

1. Vaststellen doel

2. In kaart brengen risico’s

3. Vaststellen belangrijkste risico’s

betrokkenheid

4. In kaart brengen

maatregelen

geven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voorbereiden bijeenkomst:

1.   Vaststellen doel

-      wat wil wie met de risicoanalyse bereiken?

.  betere projectbeheersing

.  betere onderbouwing prioriteiten

.  betere beslissingsondersteunende informatie

.  meer zicht op haalbaarheid van de TGKIO-planningen

-      waar ligt de focus (tijd, geld, kwaliteit, informatie of organisatie)?

-      op welke fase van het (deel-)project, mijlpalen of (deel-)resultaat is de analyse gericht?

-      vanuit welke invalshoek(en) wordt gekeken om risico’s te identificeren? Voorbeelden van invalshoeken zijn:

.  technisch

.  organisatorisch

.  ruimtelijk/planologisch

.  politiek/bestuurlijk

.  juridisch/wettelijk

.  financieel/economisch

.  sociaal/maatschappelijk

-      vaststellen wie mee doen aan de risicoanalyse

.  wie is opdrachtgever voor de analyse?

.  wie is de opdrachtnemer van de analyse?

.  wie doen wat van de analyse zelf, wie voeren de analysewerkzaamheden uit?

.  wie gaat het analyseresultaat gebruiken of ondervindt de gevolgen ervan?

 

Daartoe is het vaak nodig een beknopt onderzoek te doen naar de project- en omgevingsactoren:

-      wie beslissen er over het project (wie is de opdrachtgever)?

-      wie is de projectleider?

-      welke anderen zijn op welke wijze betrokken bij het project?

-      wie voeren de projectwerkzaamheden uit?

-      wie krijgen met het gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat te maken?

 

 

(op basis van de lijst met namen die volgt uit het beantwoorden van de bovenstaande vragen kan vastgesteld worden wie er met welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gaan deelnemen aan de risicoanalyse, als mogelijke input kan een omgevingsanalyse worden gebruikt)

-      vaststellen wie de (eventuele) analysebijeenkomst zal leiden/begeleiden.

 

Uitvoeren van de bijeenkomst:

2.   In kaart brengen van de risico’s

-      iedere deelnemer bedenkt de tien belangrijkste risico’s

-      elk risico is geformuleerd in oorzaak en gevolg, een risico is geen vraag en bestaat niet uit één woord. Hieronder een voorbeeld.

 

Risico

Oorzaken

Gevolgen

De vergunningen worden niet op tijd verleend

Bezwaren tegen de vergunningen door omwonenden

Vertraging van 6 weken

 

-      gezamenlijk alle genoemde risico’s bespreken en zo mogelijk de risico’s nog concreter formuleren.

 

3.   Vaststellen belangrijkste risico’s

-      iedere deelnemer verdeeld 100 punten over de risico’s
(men hoeft geen punten toe te kennen aan alle risico’s, maar mag een selectie maken van minimaal 5 en maximaal 20 risico’s)

-      inventariseren van de belangrijkste risico’s en gezamenlijk een top 10/20 samenstellen

-      toekennen van een kans- en effect-score aan de top 10/20 risico’s: scores van 1 tot 4, waarbij geldt dat risico = kans * effect. Hieronder staan voorbeelden gegeven voor kans en effecten voor de beheersfactoren TGKIO:

 

Kans-klasse

Bijbehorende kans

Omschrijving

1

0-5%

Onwaarschijnlijk

2

5-25%

Mogelijk

3

25-50%

Waarschijnlijk

4

50-100%

Vrijwel zeker

 

Effect-klasse

Bijbehorend effect

 

 

 

Tijd

Geld

Kwaliteit

1

< 3 mnd vertraging

< 0,1 miljoen € extra

< 1 jaar duurzaam

2

3-6 mnd vertraging

0,1-0,2 miljoen € extra

1-3 jaar duurzaam

3

6-12 mnd  vertraging

0,2-0,5 miljoen € extra

3-5 jaar duurzaam

4

> 1 jaar vertraging

> 0,5 miljoen € extra

> 5 jaar duurzaam

 

Effect-klasse

Bijbehorend effect

 

 

Informatie

Organisatie

1

Beperkt gedocumenteerd

Wordt algeheel gedragen

2

Onvoldoende nauwkeurig of onnauwkeurig gedetailleerd gedocumenteerd

Wordt merendeels gedragen

3

Niet nauwkeurig of niet gedetailleerd genoeg gedocumenteerd

Wordt beperkt gedragen

4

Absoluut niet gedocumenteerd

Wordt nauwelijks gedragen

 

De ervaring leert dat met name de risico’s voor tijd (vertraging) en geld (extra kosten) op deze wijze worden ingeschat.

 


4.   In kaart brengen maatregelen

-      voor top 10/20 risico’s maatregelen per risico inventariseren

-      gezamenlijk alle genoemde maatregelen bespreken en zo mogelijk de maatregelen nog concreter formuleren

-      gevolgen van de maatregelen ‘doorrekenen’ in te hanteren marges op de TGKIO-beheerseisen

-      voor iedere maatregel moet iemand verantwoordelijk worden gemaakt

-      documenteren van de resultaten van de risicoanalyse (zie sjabloon risicoanalyse) en opnemen van de marges in de TGKIO-beheersplanningen.

 

download stappenplan risicoanalyse projecten

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.