Projectmanagement

Projectprogramma

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

PROJECTPROGRAMMA

Versie: 0.0

Doc. nummer

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

Naam projectleider

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In een projectprogramma, waarin een compleet en concreet eisenpakket wordt opgesteld dat voldoet aan het projectresultaat, worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      randvoorwaarden

-      functionele eisen

-      operationele eisen

-      ontwerpbeperkingen

-      deelprojecten en hun interfaces

-      gedetailleerd activiteitenoverzicht ontwerpfase

-      globaler activiteitenoverzicht overige fasen.

-      aangepaste T-planning

-      aangepaste G-planning

-      aangepaste K-planning

-      aangepaste I-planning

-      aangepaste taak-,verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsmatrix (O-planning).

 

 

Projectresultaat

-      wat is er klaar als het klaar is? (Dit is al beschreven in de projectopdracht en moet hier overgenomen en eventueel uitgebreid worden).

 

 

Randvoorwaarden

-      welke randvoorwaarden kunnen onderscheiden worden? (Randvoorwaarden zijn eisen waaraan het project(resultaat) onvoorwaardelijk dient te voldoen)

-      voorbeelden zijn:

-      het resultaat dient binnen de volgende wettelijke kaders te vallen:

-      het resultaat dient op de volgende omgevingen / objecten / systemen aan te sluiten:

 

Eis

Norm

Meeteenheid

Wie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Functionele eisen

-      welke prestaties, functies of eigenschappen dient het projectresultaat te hebben?

-      voorbeelden zijn:

-      het informatiesysteem dient een zoekfunctionaliteit te hebben

-      de persoonsgebonden pas dient maximaal één jaar geactiveerd te kunnen worden.

 

Eis

Norm

Meeteenheid

Wie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationele eisen

-      welke eisten stellen het gebruik, beheer, onderhoud en vernietiging van het projectresultaat eraan?

-      voorbeelden:

-      het informatiesysteem dient volledig in de Nederlandse taal te zijn

-      het deactiveren van de scanner dient maximaal 10 seconden te duren.

 

Eis

Norm

Meeteenheid

Wie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpbeperkingen

-      welke in- en/of externe voorkeuren zijn er ten aanzien van het projectresultaat? 

-      voorbeelden:

-      het adviesrapport dient uitgevoerd te worden in de standaard huisstijl van de organisatie

-      het huis dient van de uit voorraad beschikbare rode bakstenen gebouwd te worden.

 

Eis

Norm

Meeteenheid

Wie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelprojecten en hun interfaces

-      indien van toepassing, dient er een werkstructuur met de deelprojecten te worden opgezet, zodat iedereen weet welke eisen onder de verantwoordelijkheid van welk deelproject vallen

-      daarnaast dienen tevens de relaties met andere deelprojecten te worden aangegeven per eis.

 

 

Eis

Verantwoordelijk

Relatie met

 

Deelproject x

Deelproject x

 

 

 

 

Gedetailleerd activiteitenoverzicht ontwerpfase

 

 

 


 

Globaler activiteitenoverzicht overige fasen

 

 

 

Aangepaste T-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde T-planning; denk aan

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste G-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde G-planning; denk aan

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste K-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde K-planning; denk aan

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste I-planning

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde I-planning; denk aan

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Aangepaste taak, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsmatrix (O-planning)

Welke aanpassingen zijn nodig op de eerder geaccepteerde O-planning; denk aan

-      nadere detailleringen

-      aangepaste (bijvoorbeeld gebruikte) marges

-      bijgestelde beheerseisen

-      andere voortgangsbewakingssystematiek of –frequentie.

 

 

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever:

 

 

Plaats/Datum

 

Naam Projectleider:

 

 

Plaats/Datum

 

download sjabloon projectprogramma

download toelichting projectprogramma

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.