Projectmanagement

Nazorgprogramma

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

NAZORGPROGRAMMA

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam opsteller

Naam projectleider

 

Projectcode

 

 

Managementsamenvatting

In het nazorgprogramma worden de volgende onderdelen toegelicht:

-      gerealiseerde projectresultaat

-      beschrijving inhoudelijke activiteiten tot en met het ‘einde’ van het resultaat

-      specificering gebruik, beheer en onderhoud van het resultaat

-      specificering van de in de nazorgfase periodiek benodigde/beschikbare middelen (capaciteiten, materiaal, materieel, ruimte, organisatie etc.).

 


Gerealiseerde projectresultaat

-      wat is er uiteindelijk allemaal gerealiseerd? (N.B.: geef dit hier voor 100% weer).

 

 

Projectweg tot en met het ‘einde’ van het resultaat

-      hoe ziet de weg eruit tot en met het ‘einde’ van het resultaat? (N.B.: bij ‘einde’ kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sloop, vernietiging, vervanging of uitfasering van het resultaat).

 

 

Specificering gebruik, beheer en onderhoud

-      welke handleidingen zijn er gemaakt voor gebruik, beheer en onderhoud, hoe zien deze eruit en waar zijn ze te vinden?

-      welke methodiek wordt er gehanteerd indien het resultaat gemodificeerd dient te worden?

 

 

Specificering middelen

Hier wordt aangegeven welke gespecificeerde middelen (ook de financiŽle) per aangegeven periode benodigd zijn voor het gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat.

-      ...€ per (periode)

-      ... (aantal) onderhoudsmonteurs per ... (periode)

-      ... (aantal) opleidingsuren per ... (periode)

-      enzovoort.

 

 

 

Voor akkoord

Naam opdrachtgever:

 

 

Plaats/Datum

 

Naam Projectleider:

 

 

Plaats/Datum

 

 

download sjabloon nazorgprogramma

download toelichting nazorgprogramma

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.