Projectmanagement

Leerpuntenrapport

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

LEERPUNTENRAPPORT

 

Versie: 0.0

Doc. nummer:

 

Datum: dd-mm-jj

Naam opdrachtgever

 

 

Naam opsteller

 

Projectcode

 

Het leerpuntenrapport wordt aan het begin van het project, door de projectmanager opgezet, met als doel gedurende het project informatie te vergaren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Het leerpuntenrapport bevat dus zowel succesverhalen als verbeterpunten. Bij de evaluatie van de projectaanpak levert het leerpuntenrapport waardevolle input. De projectmanager houdt het rapport bij

 

Managementsamenvatting

In de managementsamenvatting van het leerpuntenrapport worden in het kort de hoofdgroepen van succes en verbeterpunten vermeld. Tevens wordt achtergrondinformatie gegeven om de punten in het juiste kader te kunnen plaatsen.

 

 

Succesfactoren

Wat ging er goed en waarom ging het goed?

 

Noem de succesfactoren en denk hierbij aan:

-      de bereikte resultaten in relatie tot de geplande resultaten

-      de wijze waarop de scope van het project is gemanaged, met wijzigingen is omgegaan e.d.

-      de projectplanning, fasering en aanpak

-      de samenwerking in het team en met de directe projectomgeving

-      de overlegstructuren, rapportages, interne communicatie, etc.

-      de samenwerking met partijen buiten het project

-      de samenwerking en communicatie met gebruikers en beheerders

-      de samenwerking met externe leveranciers

-      de risico’s en de beheersmaatregelen

-      de kwaliteitsbeoordelingen

 

 

Verbeterpunten

Wat kon er beter en waarom? Noem de verbeterpunten.

Denk aan de hierboven genoemde checklist.

 

download sjabloon leerpuntenrapport

download toelichting leerpuntenrapport

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.