Projectmanagement

Work Breakdown Structure

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

 

Work Breakdown Structure

-      om een tijdplanning te maken kan er gebruik worden gemaakt van (stappen binnen) de werkwijze die gehanteerd wordt bij het opstellen van een Work Breakdown Structure (WBS). Dit is een schema waarin een opdeling van het gehele project in projectdelen / deelprojecten / werkpakketten wordt weergegeven.

 

Er zijn diverse manieren om een WBS-opdeling te maken; te weten:

-      een organisatiegerichte indeling, bijvoorbeeld een opdeling in verkoop-, productie-, ontwikkeling- en serviceactiviteiten

-      een volgordelijke indeling, bijvoorbeeld een opdeling in tranche 1 t/m n; oplage 1 t/m n, serie 1 t/m n

-      een object-, product- of resultaatgerichte indeling: bijvoorbeeld een opdeling in gebouw, installaties en inrichting

-      een functionele indeling, bijvoorbeeld een opdeling in rail-, weg-, water en luchtverkeersfuncties;

-      een financiële indeling, bijvoorbeeld een opdeling in financieringsbronnen, kostenposten of kostenplaatsen

-      een disciplinegerichte indeling, bijvoorbeeld een opdeling in juridisch, economisch en organisatiekunde

-      een marktgerichte indeling, bijvoorbeeld een opdeling in jongeren, allochtonen en ouderen

-      een geografische indeling, bijvoorbeeld een opdeling in vestigingen, regio’s, gebouwen, baanvakken, deeltracés.

 

Een WBS wordt vaak in combinatie gemaakt met een netwerk- en balkenplanning. Om de werking van een WBS in de praktijk te verduidelijken worden deze twee zaken in het hieronder aangegeven stappenplan gecombineerd.

 

Stap 1: inventariseren inhoudelijke projectactiviteiten

 

Stap 1a: organiseer een bijeenkomst waarin gebrainstormd wordt over de (mogelijke) activiteiten om de afgesproken resultaten te bereiken

 

Wat werkt creativiteitsbevorderend?

Wat werkt creativiteitsbelemmerend?

-      elk idee is een goed idee

-      elk idee kan verbeterd worden

-      ‘if it’s worth thinking, it’s worth saying’

-      als een bepaald idee je niet aanstaat, vraag jezelf dan af wat er goed aan is

-      we zijn allemaal creatief

-      we kunnen allemaal nog creatiever zijn.

-       

-      kritisch zijn in een te vroeg stadium

-      tijdsdruk

-      perfecte oplossing

-      conformisme, niet durven ‘spelen’

-      angst voor gek te staan

-      gekke invallen verdringen

-      gebrek aan deskundigheid

-      teveel aan deskundigheid

-      teveel betrokkenheid

-      groepsgedrag

-      teveel actiegerichtheid

-      angst voor intuďtie en emoties.

 

Stap 1b: geef vervolgens per activiteit aan of deze beheersmatig dan wel inhoudelijk is en of deze wel of geen toegevoegde waarde biedt.

 

 


 

Work Breakdown Structure (vervolg)

 

Stap 2: analyseer de activiteiten (netwerkplanning)

 

Stap 2a: zet de inhoudelijke activiteiten die een toegevoegde waarde hebben op kaartjes en geef aan:

-      de definitie van de activiteit (met werkwoord)

-      de benodigde capaciteit hiertoe.

 

Stap 2b: positioneer alle kaartjes op een vel (de daadwerkelijke opstelling van een WBS!):

-      volgtijdelijke activiteiten achter elkaar

-      gelijktijdige / parallelle activiteiten onder elkaar.

 

 


 

Stap 2c: geef de afhankelijkheden / interfaces aan

 


Stap 2d: geef de te onderscheiden fasen en eventueel deelprojecten aan

 


 

 


 

Work Breakdown Structure (vervolg 2)

 

Dit resulteert in bijvoorbeeld het volgende netwerkplan:


Stap 3: beheers de activiteiten in de tijd

 

Stap 3a: neem alle activiteiten (per fase, per deelproject) uit het netwerkplan over op het balkenplan.

 

Stap 3b: bepaal per activiteit de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit (naam / niveau + aantal mens-uren / dagen).

 

Stap 3c: geef van elk van de activiteiten de doorlooptijd aan.

 

Dit resulteert uiteindelijk in een balkenplanning die er als volgt uitziet:

 


download sjabloon WBS

click here to download file

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.