Projectmanagement

Nederland blijft gek op vergaderen, maar faalt in projectmanagement

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Het Nederlandse bedrijfsleven blijft onverminderd vaak en lang vergaderen om samenwerking te bevorderen. Hoewel dit voornamelijk gebeurt tussen collega's van verschillende kantoren in Nederland, worden vergadertools als webconferencing nog nauwelijks ingezet.

Samenwerken op projecten verloopt in beginsel meestal goed, maar na verloop van tijd blijken veel projectmanagers last te hebben de voortgang te bewaken. Dit blijkt uit onderzoek geÔnitieerd door Mindjet naar de status van productiviteit en samenwerken in het Nederlandse bedrijfsleven.

Vergadergewoontes

Bijna 700 managers werkzaam in zowel het mkb als bij grote ondernemingen zijn ondervraagd over hun vergadergewoontes, het gebruik van vergadertools en de voortgang van projecten. Mindjet wil met het onderzoek achterhalen hoe communicatie-tools kunnen bijdragen aan eenvoudige en efficiŽnte uitwisseling van informatie. Door de flinke toename van het e-mailverkeer is een informatieovervloed ontstaan, waarvan de productiviteit en het samenwerken niet altijd hebben geprofiteerd.

Projectmanagement

Voor de meeste respondenten (64,4 procent) geldt dat ze meestal een duidelijk zicht hebben op mogelijke valkuilen binnen een project. Tweederde vindt het daarnaast makkelijk om prioriteiten voor zichzelf of teamleden op te stellen en aan te passen. Bijna driekwart (73,2 procent) van de respondenten vindt dat hun teamleden meestal goed geÔnformeerd zijn aan het begin van een opdracht. Op basis van deze uitkomsten lijkt de opzet van een project voor de meeste mensen geen problemen op te leveren. Daartegenover zegt 'slechts' 41,9 procent dat statusupdates en voortgangsverslagen meestal goed zichtbaar zijn. Meer dan de helft (53,9 procent) geeft aan moeite te hebben duidelijkheid te scheppen in de enorme hoeveelheid beschikbare informatiebronnen. Een meerderheid van de respondenten (60,6 procent) geeft bovendien aan moeite te hebben een project met steeds veranderende deadlines te beheren.

Vergaderen

Uit de vragen rondom het thema vergaderen blijkt onder andere dat de meeste vergaderingen als efficiŽnt worden ervaren, maar dat de opvolging te wensen overlaat. Zo zegt bijna de helft van de respondenten (44,5 procent) dat de notulen soms of zelden direct na de vergadering wordt verstuurd naar alle deelnemers. Dat geldt ook voor de actiepunten die voortkomen uit de vergadering. Maar liefst 40,2 procent geeft aan dat actiepunten die duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor welke actie soms of zelden direct na de vergadering worden doorgestuurd.

Vergadertools

Slechts een tiende van de respondenten (8,9 procent) maakt regelmatig gebruik van webconferencing-tools. Meer dan de helft (52,1 procent) zegt nog nooit gebruik te hebben gemaakt van deze tools. Uit de resultaten blijkt echter dat bijna driekwart van de werknemers wel tijd denkt te kunnen besparen door gebruik te maken van webconferencing.

Bron: managersonline.nl

Datum: 17 september 2010

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.