Projectmanagement

Projectmanagement een vak? Eerst zien en dan geloven!

Home
Crashcourse
Tools
Templates
Modellen en slides
Artikelen
Ondersteuning
Beeldmateriaal
'Grasduinen'

Probleemstelling

Projecten zijn voor veel bedrijven een continue bron van zorg, omdat ze zelden volledig datgene opleveren wat gewenst wordt en in elk geval langer duren en meer kosten dan gepland. Per bedrijf verschillen de aandachtpunten, maar toch willen we een greep doen uit voorkomende problemen:

         U kunt het zich niet meer permitteren, dat projecten uitlopen of mislukken. (Zie ook het gelijknamige artikel.)

         Hoe haalt u meer rendement uit uw interne projectleiders en adviseurs?

         U kunt het ook zonder dure externe adviseurs en projectleiders.

         Meer output met minder budget door productiviteit i.p.v. inspanning.

         Hoeveel kosten maakt u door slecht functionerende klanten/gebruikers?

         Met een goed projectcontract kunt u 30% aan kosten reduceren.

         Leveren conform afspraak is zinloos als de afspraak niet conform verwachting is.

         Productiviteitsverhoging door routinematige delen van het project als productieproces uit te voeren.

         Besteedt u bij projecten ook meer dan de helft van de tijd aan het oplossen van gemaakte fouten?

         Hoe kan ik als opdrachtgever meer grip krijgen op mijn projecten?

         Hoe voorkom ik dat DSDM alleen JBF wordt?

         Hoe kan ik als opdrachtnemer meer grip krijgen op mijn projecten?

         Welke procedures helpen echt om projectresultaten te verbeteren? (Zie ook het artikel ‘Projecten al permanente stiptheidsacties’.)

         Hoe zorg ik ervoor dat haalbaarheidsstudies resultaat i.p.v. veel papier opleveren?

         Klantgericht werken is niet doen wat de klant vraagt, maar doen wat hij nodig heeft.

         Hoe kunnen we outsourcing managen?

         Hoe zorg ik ervoor dat mijn leverancier levert wat ik nodig heb?

 

Ook het inhuren van externen als projectleider biedt weinig soelaas, omdat zij misschien wel een project tot een goed einde brengen, maar doorgaans onvoldoende bijdragen aan het welslagen van uw volgende project met eigen medewerkers.

 

 

Bestaat hiervoor een eenvoudige oplossing?

Het mislukken van projecten wordt meestal veroorzaakt door een samenspel van factoren. Vaak blijken voor de hand liggende maatregelen alleen te leiden tot veel kosten en/of bureaucratie zonder dat hierdoor de resultaten verbeteren. De basis voor elke oplossing moet dus zijn dat de complexiteit van oorzaken ontward wordt en vervolgens dat een samenhangende set van maatregelen gedefinieerd wordt. Deze zal echter van bedrijf tot bedrijf verschillen. Ook geldt dat het meestal geen zwart/wit situatie betreft, maar een kwestie is van het verbeteren van aspecten.

 

De basis voor een gestructureerde aanpak

Op basis van haar ervaring met complexe projecten in turbulente omgevingen heeft PPPP een aantal scans ontwikkeld waarmee ingezoomd kan worden op bepaalde probleemstellingen in en rondom projecten en die bedoeld zijn om u inzicht te geven in de knelpunten in uw specifieke situatie. Ze zijn te beschouwen als een soort benchmark op projecten binnen uw bedrijf. Op basis van de uitkomsten van zo'n scan kunt u bepalen welke problemen het meest urgent zijn in uw situatie en op welke wijze u invulling kunt geven aan uw verbetertraject.

Kijk ook op

intslide4.jpg

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van de laatste updates van projectmanagement?
Schrijf je dan nu in!

For Email Newsletters you can trust

Je ontvangt de update van managementmodellensite.nl in dezelfde nieuwsbrief.
 

De site 'Projectmanagement' is onderdeel van GertJanSchop.com.
 
Deze site heeft een directe relatie met onder ander de sites 'Managementmodellensite''Artikelenbase', 'Effectiviteit', 'Organisatieanalyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.
 
Internet is het communisme op het gebied van informatie. Iedereen is gelijk en iedereen krijgt evenveel (namelijk alles). De informatie op deze site is vrij te gebruiken. Let op wel op een goede bronvermelding.